Slovník

L

Lupus erythematosus

Systémový lupus erythematosus, zkráceně SLE je autoimunitní onemocnění spojené s poškozením mnoha orgánů a tkání a mnohdy velmi závažnými projevy i prognózou.

Jde o autoimunitní onemocnění spojené s genetickou predispozicí. Rozlišují se dvě formy:

  • benigní – diskoidní lupus erythematosus,
  • závažná – systémový lupus erythematosus. Benigní diskoidní forma postihuje 8x častěji ženy než muže.

 

Změny na kůži obličeje jsou časté, protože onemocnění vyhledává zóny, kde dochází k osvětlení slunečními paprsky. V typických případech nacházíme nápadný motýlovitý obraz na na obličeji, zasahující kořen nosu a šířící se na tváře a čelo. Ústní sliznice bývá postižena výsevem vyvýšených ohraničených ložisek lemovaných bělavými proužky. Středy lézí se později rozpadají v drobné vřídky velmi pomalu se hojící.

 

Systémový lupus erythematosus je závažná celková choroba, jejíž prognóza se odvíjí od stupně postižení ledvin. Nápadná je únavnost, vysoká sedimentace erytrocytů, febrilie. Na ústní sliznici se mohou najít podobné eflorescence jako u diskoidní formy. Nemocní patří do péče revmatologa. Stomatolog se s nimi může setkat, protože se tato choroba sdružuje se sicca syndromem v sekundární Sjógrenův syndrom. Je třeba odlišit lichenové leze, lues, alergie, pemphigus vulgaris (u erozivních forem).

Léčba

Spočívá v dloudobém monitorování nemocných léčených kortikoidy a imunosupresivy (Cyclosporin A), úspěšná je i plazmaferéza.

Chcete dostávat emailové novinky?