Slovník

L

Lymfangiom

Benigní nádor složený z lymfatických cév, větších lymfatických cévních dutin, anebo může být cystický. Je založen kongenitálně, ale zjevným se často stává až během postnatálního života.

Jako přesně ohraničený novotvar se vyskytuje jen málokdy, většinou se jeho hranice ztrácejí nepozorovaně v okolních tkáních, v hypertrofických svalech a v nápadně velkém zduření celé postižené krajiny. Proti typické červenosti hemangiomu jsou lymfangiomy zpravidla nápadně bledé. Z klinického hlediska se rozeznávají lymphangioma simplex, cavernosum a cysticum.

 

Lymphangioma simplex

Má vzhled malého puchýře, který je podle obsahu buď průsvitný, nebo žlutohnědě až červeně zbarvený. Odstín v barvě je způsoben krvácením do lymfangiomu po tupých poraněních nebo jde o smíšený nádor – hemangiolymfangiom. Nádor je ohraničený a vyskytuje se buď solitárně, většinou na rtu, nebo skupinově na hřbetu jazyka.

 

Lymphangioma cavernosum

Nádor je složen z lymfatických cévních dutin vyplněných homogenní tekutinou, dosahuje různé velikosti a vyskytuje se buď ve formě ohraničené, nebo difuzní. V oblasti ústní dutiny se vyskytuje na rtu, kde podmiňuje makrocheilii, v lokalizaci na jazyku je příčinou makroglosie. Dále se nalézá na patře a ve tváři. U difuzních forem se také často pozorují změny na čelistech, na nichž způsobují tlakovou atrofii. Roste-li nádor v očnici, způsobuje její nápadné rozšíření.

Lymphangioma cysticum

(synonyma hydroma colli cysticum, kongenitální krční serózní cysta) Nádor se zpravidla najde ihned nebo brzy po narození, vzácně až po několika letech. Lokalizuje se v podčelistních krajinách a na krku, má polokulovitý nebo ovoidní tvar a často dorůstá značné velikosti. Nádor se skládá z mnohočetných cyst, které jsou vyplněny serózní tekutinou nažloutlé barvy. Nádor je palpačně měkký, fluktuuje, je pohyblivý a nebolestivý. Nádor může být svou velikostí porodní překážkou, funkční potíže nečiní, infíkuje-li se jeho obsah, může dojít k sepsi.

 

Léčba

Chirurgická, výkon záleží v exstirpaci nebo postupné excizi nádoru, užívá se také radioterapie, která však přináší nebezpečí trvalého poškození chrupu, čelistních kostí, ale i měkkých kolemčelistních tkání.

Chcete dostávat emailové novinky?