Slovník

M

Malabsorpční syndrom

Porucha vstřebávání vitaminů, živin a prvků v tenkém střevě s následnou malnutricí.

Detailní popis malabsorpčního syndromu

Častá je malabsorpce při insuficienci pankreatu, některých hepatobiliáraích nemocech a střevních onemocněních, mj. s pištěli, komplikované divertikulitidy, regionální enteritidy, lymfomu, u systémových onemocnění a alkoholizmu. Méně často u TBC střev nebo Whippleovy nemoci.

 

Častým zdrojem malabsorpce je coeliakie (glutenová enteropatie, netropická sprue). Jako každá malabsorpce se někdy projeví nedostatek vápníku a metabolická osteopatie (osteomalacie).

 

Malabsorpce se projevuje průjmy, hubnutím, poklesem váhy, deficity vitaminů a prvků a makrocytární anémií. V důsledku hypoproteinemie se mohou objevit otoky. Pacient si stěžuje na břišní diskomfort, stolice obvykle obsahuje větší kvantum tuků (steatoroe) a má typický vzhled.

Diagnóza

Není obtížná, ale rozhodující je určení její etiologie (laboratorní vyšetření, RTG vyšetření, ale častěji endoskopie nebo enterobiopsie). Hepatobiliární nemoci se diagnostikují případně sonografícky, biopticky nebo endoskopicky.

 

Léčba

Léčíme základní nemoc a provádíme dlouhodobou substituci živin, vitaminů a prvků.

Chcete dostávat emailové novinky?