Slovník

M

Malárie

Infekční onemocnění, které vyvolávají čtyři typy Plasmodií přenášené komářím bodnutím. Vzácně je možný přenos krví, např. transfuzí. Malárie je onemocněním tropů, ale v současnosti se lze s pacientem s malárií setkat i v naší republice. Malárie se projevuje zimnicí s vysokou teplotou, pocením a celkovými příznaky s častou hepatosple-nomegalií. Podle typu nemoci jsou ataky dvoudenní až čtyřdenní. Nejčastějším typem je malaria terciana s třídenním cyklem.

Diagnóza malárie

Může být zpočátku chybná, protože se vyskytuje anémie, leukocytóza nebo leukopenie, trombocytopenie a patologické jaterní zkoušky, někdy i renální markery. Po vyšetření tlusté kapky krve na sklíčku je však možné parazita mikroskopicky identifikovat v erytrocytu. Komplikací je možnost onemocnění CNS, nadledvin (krize), průjmy.

 

Rozlišujeme všechny horečnaté stavy, včetně tropických nemocí, hepatosplenomegalie a poruchy KO. Někdy napomůže anamnéza o pobytu v endemické oblasti.

 

Léčba malárie

Je možná, protože existují antimalarika několika generací, ale také rezistence na ně. Až na výjimky nemá onemocnění smrtelný průběh.

Chcete dostávat emailové novinky?