Slovník

M

Malnutrice

Je proteinoenergetickým deficitem živin, vitaminů a prvků při sníženém příjmu nebo zvýšeném požadavku u některých nemocí a stavů.

Detailní popis malnutrice

Zvýšeným požadavkem je např. stavba tkání nebo potřeba regulace tělesných funkcí s porušením energetické bilance. Příčiny mohou být ekonomické, psychologické (mentální anorexie), kulturní zvyky, edukace, neschopnost přijímat potravu, vysoký věk, drogové závislosti a různé nemoci, které vedou ke katabolic-kým pochodům. Někdy jsou příčiny iatrogenní.

 

U malnutričních stavů obvykle nedochází k abnormálním poruchám absorpce, asimilace a vylučování.

 

Racionální strava má obsahovat vlákniny, ovoce, zeleninu, masné výrobky a jiné proteiny, mléčné produkty, tuky, vejce, uhlovodany a nápoje, avšak zdravá strava má mít minimum živočišných proteinů, cukrů a nízký obsah živočišných tuků, soli a alkoholických nápojů. Strava musí udržovat energetickou bilanci a obsahovat přiměřená množství vitaminů a nezbytných prvků.

 

Malnutrice se projeví sníženou tělesnou váhou, úbytkem svalové hmoty a následnou dysfunkcí orgánů.

 

K úpravě malnutričnch stavů využíváme perorálních diet, případně parenterální nebo enterální výživu. Z běžných diet má praktický význam dieta tekutá, bezezbytková, s nízkým obsahem tuků nebo bílkovin, diabetická, dieta s vysokou kaloráží, bezlepková, neslaná s nízkým obsahem natria, dieta s nízkým obsahem kalcia. Redukční dieta se uplatňu je u hypernutriční ch stavů.

Chcete dostávat emailové novinky?