Slovník

M

Matrice

Spolu s klínkem a napínačem je matrice nezbytným pomocným prostředkem při zhotovování výplní v aproximálním (někdy i gingiválním – V. třída) úseku.

Detailní popis matrice

Nahrazuje chybějící stěnu zubu a tím slouží kekvalitní kondenzaci materiálu (amalgám), dále k modelaci (všechny materiály) a také k ochraně materiálu při tuhnutí (sklopolyalkenoáty, kompozita). Jako matrice slouží rovná páska (kovová, plastická), která se ale Často musí tvarovat (prohloubení gingiválního okraje, vytvoření bodu kontaktu) nebo lze použít již vyráběné preformované a konturované matrice, které ale někdy také musíme upravit podle dané situace. Matrice by měla být tak tenká, aby nebránila vytvoření dobrého bodu kontaktu, a tak silná, aby se nezhroutila např. při kondenzaci výplňového materiálu (amalgám). Vyhovující síla matrice je 30-50 um. Napínač matrice je nezbytný tam, kde matrice musí vydržet silný kondenzační tlak (amalgám, zvláště strojová kondenzace), proto nejsou ideální systémy Walserových matric, Automatrix a další. Mezi napínače matric svou jednoduchostí a přitom kvalitou fixace vyniká systém Tofflemire, dále dobře známý Ivory 8 či Mullerův. Při práci s kompozity se ve frontálním úseku napínač nepoužívá, v postranním úseku se používá spíše pro udržení matrice ve správném tvaru (zde se také mohou osvědčit systémy neosvědčené při zhotovování amalgámu). V gingivální oblasti se používají krčkové (cervikální) matrice – zvláště u sklopolyalkenoátových materiálů, které je nutno bezpodmínečně chránit prvních 5 minut tuhnutí, než se překryjí lakem. Zde se doporučovaly hliníkové matrice, které sice vynikaly výbornou adaptabilitou, ale díky neprůhlednosti mohl materiál ztuhnout s pórozitami (při vniknutí vzduchu do materiálu). Z tohoto důvodu jsou lepší matrice transparentní. U kompozitních materiálů se matrice v krčkové oblasti nemusí používat, stejně jako ve frontálním úseku (III. a IV. třída) labiálně či orálně, protože u fotokompozitních materiálů je práce z volné ruky výhodou a vyleštění není problémem. Zde matrice slouží jen k zaoblení přechodu aproximální části výplně v labiální či orální plošku (u kombinovaných materiálů matrice slouží také jako ochrana sousedního zubu při leptání).

Chcete dostávat emailové novinky?