Slovník

M

Mentální anorexie

Nejspíše endokrinopatie s psychickou alterací, projevující se výhradně u žen 2. a 3. životní dekády odmítáním potravy a zvracením, Často vědomě vynuceným. Pacientka hubne (kachektizuje) a způsobuje si malnutrici a negativní energetickou bilanci. Porucha spočívá v dysfunkci hypotalamo-hypofyzo-gonadání osy.

Příznaky mentální anorexie

Nechutenství, nepřijímání potravy častěji z organických důvodů při onemocnění zažívacího traktu, včetně dutiny ústní, u hepatobiliárních onemocnění, uremií, kardiální insuficience, onemocnění dýchacího traktu, hypofunkce nadledvin, po některých lécích, z mentální příčiny. Vždy odlišit od mentální anorexie a z jiné psychogenní příčiny.

 

Onemocnění nelze podcenit. Kromě kachektizace a projevů malnutrice (anémie, avitaminózy, deficitů minerálů a některých prvků) se projevují např. hypotyreóza, amenorea a postupně hypotenze i arytmie. Onemocnění může být smrtelné a péči o pacienta by měl přebrat psychiatr a specialista na poruchy metabolizmu, často i endokrinolog. Relapsy i remise jsou možné.

Léčba mentální anorexie

Vyplývá ze základního onemocnění, pozornost je vždy nutné věnovat poruše hydratace a deficitu některých živin, aniž by byla známa příčina anorexie. Hospitalizace je nutností, obvykle s parenterální nebo enterální výživou. Nikdy nelze vyloučit suicidium.

Chcete dostávat emailové novinky?