Slovník

M

Měřicí snímek

Stal se nezbytnou součástí endodontického ošetření. Kontrastní látkou je kořenový nástroj zasunutý na tzv. „bezpečnostní délku“.

Detailní popis měřicího snímku

Důležitá je kvalitní projekce, zvláště u vícekořenových zubů (např. horní moláry, kde klasickou metodou s použitím Cieszynského pravidla a přidržením snímku prstem jsou buď zkresleny bukální radixy, nebo palatinální radix), a proto by se měl použít držák na RTG snímek, který umožní (podobně jako u bite-wing techniky) pravoúhlou projekci a nezkreslený (izometrický a ortoradiální) obraz. Tam, kde předpokládáme průběh kořenových kanálků za sebou v ose RTG paprsku, musíme použít excentrickou projekci. Kořenový nástroj musí mít označenou délku pomocí např. silikonového terčíku, který by se měl opírat o jisté reprodukovatelné místo na měřeném zubu (incize, hrbolek).

Hrot kořenového nástroje od fyziologického zúžení by neměl být vzdálen více než 3 mm (pak je lépe RTG opakovat). Nástroj by měl také být dostatečně viditelný (pokud je to možné, používáme nástroje od č. 15 výše). Orálně a bukálně uložené kořeny (res pektive kanálky) rozlišujeme použitím různých kořenových nástrojů (např. reamer a hedstrom). Podle měřícího snímku vypočítáme tzv. pracovní délku kořenového nástroje, kterým opracováváme kořenový kanálek k foramen fysiologicum (cca 1,5 mm odrentgenoiogického apexu).

Chcete dostávat emailové novinky?