Slovník

M

Mikuliczova choroba

Onemocnění neznámé etiologie, při němž se pomalu a nebolestivě zvětšují slzné, příušní a méně často i submandibulars slinné žlázy a malé slinné žlázy.

Zduření žláz je polotuhé, nebolestivé, může nabýt i značných rozměrů, na sialogramu se vývodový systém žlázy mění v systém nepravidelných dutin a štěrbin. V histologickém obraze je patrná atrofie žlázových elementů a masivní lymfocytární infíltráty uspořádané ve folikuly (benigní lymfocytární leze, benigní lymfom slinných žláz).

 

Léčba Mikuliczovy choroby

Užívá se radioterapie a chirurgická léčba – podvaz vývodů nebo exstirpace žlázy.

Mikuliczův syndrom

Označuje se tak zduření slinných případně slzných žláz ze známých příčin (maligní tumory s význačnou účastí lymfatického aparátu, chronické specifické záněty slinných žláz, benigní lymfogranulomatóza postihující slinné žlázy, toxická reakce na jód, olovo, rtuť, při uremii).

Chcete dostávat emailové novinky?