Slovník

M

Modely chrupu v protetice

Modely v protetice mají široké využití. Používáme je při studiu situace, k dokumentaci, při diagnostice a stanovení plánu protetického ošetření, k návrhu konstrukčních prvků náhrad. Modely jsou přesnou kopií situace v dutině ústní a v laboratoři na nich zhotovujeme zubní náhrady.

Rozlišujeme modely studijní a dokumentační, označované za orientační, a modely pracovní, které slouží k výrobě konkrétní náhrady. Hovoříme o situačních orientačních a situačních pracovních modelech. Situační model horní čelisti a situační model dolní čelisti, zastavené ve správném prostorovém vztahu v artikulátoru, představují model ústní situace. Prostorovou orientaci přeneseme okluzním otiskem nebo skusovými šablonami.

 

Situační model se skládá z podstavce a modelu útvarů v dutině ústní (zuby, alveolární výběžek, tvrdé patro, část měkkého patra, fornix, frenula). Situační modely zhotovujeme z modelových hmot na základě situačních otisků. Situační otisk čelisti, na které pracujeme, je hlavní a situační otisk protilehlé čelisti je pomocný (antagonální). Tyto otisky mohou být předběžné a pracovní. Předběžné v konfekčních lžících (zhotovené z alginátů) obvykle slouží pro orientační modely. Pracovní otisky (definitivní) zhotovené v individuálních nebo konfekčních lžících (z kvalitních materiálů) použijeme k výrobě pracovních modelů. Kamenná sádra slouží při zhotovení jednodušších částečných snímatelných náhrad, pro celkové náhrady použijeme směs alabastrové a kamenné sádry, pro fixní náhrady kvalitní denzitové sádry nebo jiné speciální modelové hmoty. Fixní náhrady zhotovujeme na dělených modelech pomocí repoziční skříňky nebo s vodícími čepy a retenčními kroužky.

Chcete dostávat emailové novinky?