Slovník

M

Molluscum contagiosum

Přenosné virové onemocnění vyvolané epidermotropním velkým virem, který je příbuzný viru neštovic. Do tkáně se virus dostává autoinokulací při škrábání pokožky.

Příznaky molluscum contagiosum

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u dětí, a to na víčkách, obličeji, krku, genitáliích a v perianální oblasti, vzácné je postižení jazyka a bukálních sliznic.
Výjimečné jsou generalizace onemocnění, nebo naopak projev izolovaný.

 

V klinickém obraze se projevuje jako polokulovité, tuhé, hladké papulky velikosti špendlíkové hlavičky až hrachu, mají Šedavou, žlutavou až narůžovělou barvu, typická je centrální vkleslinka vyplněná tkáňovou drtí, ze které lze při zmáčknutí vytlačit tukovitou hmotu. V nátěru z této hmoty lze prokázat tzv. molusková tělíska, v mikroskopickém obraze se prokáží zvětšené epidermální buňky, v nich pak molusková tělíska ve formě bazofilních hmot (jsou složená z vironů).

Diferenciální dignóza

Může nastat záměna s verrucae planae juvenilis, různými névy, na víčkách se syringomem.

 

Léčba

Nejvhodnější je ablace ostrou lžičkou, úspěšná je i pouhá exprese a následná dezinfekce jodovou tinkturou.

Chcete dostávat emailové novinky?