Slovník

M

Mordex apertus

Podstata anomálie je vertikální mezera mezi horními a dolními frontálními zuby, v terminální okluzi zuby jedné nebo obou zubních řad nedosahují k okluzní rovině.

Nejvíce jsou od sebe vzdálené zuby ve frontálním úseku, distálně se mezera zmenšuje, k okluzi dochází už mezi premoláry nebo až mezi moláry. Vzhledem k etiologii anomálie se rozlišuje otevřený skus pravý (skeletální), který vzniká následkem rachitis, a otevřený skus nepravý (příčinou jsou zlozvyky – dumlání prstů, jazyka, tváří, šidítka apod.).

 

Příznaky mordex apertus

Vystupují změny kosmetické -brada je zašpičatělá, dolní ret je silnější než horní, ústa jsou pootevřená, měkké tkáně brady jsou vyklenuté. Šíře vertikální mezery mezi horními a dolními frontálními zuby kolísá mezi 2-20 mm, zuby mají často hypoplastickou sklovinu a jsou postiženy kazem, častým nálezem je úzké a vysoké patro. Z funkčních příznaků je ztížené nebo úplně nemožné ukusování sousta, žvýkání je možné jenom v krajině molárů, výrazná je porucha řeči – interdentální sigmatizmus. Podle zakřivení roviny okluze na horní nebo dolní čelisti se rozeznávají formy maxilární, mandibulární nebo bimaxilární.

Léčba

Obtížná a dlouhodobá je ortodontická léčba u skeletální formy, u nepravého otevřeného skusu je ortodontické léčení nadějnější čím dříve se podaří odstranit zlozvyk, který anomálii vyvolal. U každého otevřeného skusu je nezbytné vyšetření řeči a spolupráce s foniatrem a logopedem.

 

Chirurgicky se vada koriguje operacemi na horní čelisti (ve frontálním úseku nebo úsecích laterálních), na čelisti dolní se operuje na větvi nebo těle čelisti, v některých případech jsou indikovány bimaxilární operace.

Chcete dostávat emailové novinky?