Slovník

M

Mortální exstirpace dřeně

Devitalizace dřeně účinkem devitalizačního prostředku. V současné době se používá pouze paraformaldehyd (např. Toxavit, Lege Artis, aplikuje se na dobu cca dvou týdnů) v případech kontraindikace anestetika či z důvodů časových. Jinak je vždy dávána přednost vitální metodě. Synonymum pulpektomie.

Chcete dostávat emailové novinky?