Slovník

M

Myom

Je to novotvar ze svalové tkáně. Podle charakteru mateřské tkáně rozlišujeme leiomyom, skládající se z buněk hladkého svalstva, a rabdomyom, složený z příčně pruhovaných svalových vláken.

V ústní dutině jsou obě formy nádoru velmi vzácné. Lokalizují se na jazyku, na patře, ve tváři nebo na uvule. Nádor je zpravidla uložen submukózně, je hrbolatý, opouzdřený, pohmatově tuhý a nebolestivý.

 

K rabdomyomům se řadí také Abrikosovův myoblastický myom. Podle staršího pojetí vychází z příčně pruhovaného svalstva, podle novějších názorů je neurogenního původu. Zpravidla se lokalizuje na hřbetu jazyka, někdy též na rtu nebo na patře. Jeví se jako šedorůžový, širokou stopkou přisedlý uzel s hladkým nebo hrbolatým povrchem. Svému nositeli nepůsobí žádné potíže, nemetastazuje, má sklon k recidivám.

 

Léčba myomu

Chirurgická, excidují se až do zdravé 
tkáně.

Chcete dostávat emailové novinky?