Slovník

M

Myxom

Nádor se skládá z hlenovité mezenchymové tkáně.

V ústní dutině a v Čelistech vzniká velmi vzácně. V čelistech je původu kostního nebo odontogenního. Vychází-li ze zárodečného váčku, má zpravidla charakter smíšeného nádoru, myxofibromu. Vyskytuje se u mladších jedinců obojího pohlaví, obvykle se projeví zduřením čelisti, které je nebolestivé a jenom velmi pomalu se zvětšuje. Měkké tkáně nad zduřením jsou volně posunlivé. V periferní lokalizaci má okrouhlý nebo uzlovitý tvar, měkkou konzistenci a je nezřetelně ohraničený. Myxomy čelistí mají značný sklon k recidivování a výjimečné nejsou ani jeho přeměny v myxosarkom.

 

Na skiagramu se projeví myxom čelisti jako multilokulární cystický útvar, jehož ohraničení je po
měrně dobře vyznačené. Projasnění nádoru má zvláštní plástovitou kresbu, popisuje se jako „obraz mýdlových bublin“ (soap bulle effect) nebo rentgenový obraz připomíná roztrženou rybářskou síť.

Chcete dostávat emailové novinky?