Slovník

O

Oroantrální komunikace

Patologické spojení dutiny ústní s dutinou čelistní lůžkem extrahovaného zubu.

Příčina oroantrální komunikace

Nejčastěji k ní dochází při extrakci prvních a druhých molárů a druhých pre-molárů. Ve velké většině případů jsou příčinou komplikace nepříznivé anatomické vztahy mezi zuby a čelistní dutinou (hluboký alveolární chobot čelistní dutiny), jindy je příčinou periapikální zánětlivý proces, kterým je rozrušená kostní přepážka mezi hroty kořenů a dnem čelistní dutiny. Komplikace může mít příčinu též v nesprávné extrakční technice. Komunikaci prokazujeme Valsalvovou zkouškou (pacient má otevřená ústa a vydechuje prudce do nosu, současně má stisknuté nosní dírky) – v zubním lůžku se objevují vzduchové bublinky nebo je slyšet syčení unikajícího vzduchu. Negativní může být tato zkouška v případech, kdy se otvor ve vrcholu zubního lůžka uzavře ztluštělou antrální sliznicí nebo slizničním polypem (ventilový uzávěr).

 

Řešení oroantrální komunikace

Operační uzávěr komunikace je nejlépe provést ihned po extrakci zubu, nejpozději do 24 hodin po extrakci. Nejčastěji se používá postupu navrženého Wassmundem – lichoběžníkovitý mukoperiostální lalok vytvořený ve vestibulu se mobilizuje horizontálním podtětím periostu, tím se lalok dostatečně prodlouží, takže ho lze bez napětí přetáhnout přes extrakční ránu a přišije se k mukoperiostu na palati-nální straně zubního lůžka.

Komplikace oroantrální komunikace

Oroantrální komunikaci nelze primárně uzavřít při existenci zánětu čelistní dutiny; je-li v čelistní dutině cizí těleso anebo když od vzniku komunikace uplynula doba delší než 24 hodin. V těchto případech slouží komunikace k provádění výplachů čelistní dutiny (provádějí se fyziologickým roztokem obden tak dlouho, až je výplašek čistý), po vyléčení zánětu se plasticky uzavírá komunikace a současně se reviduje také čelistní dutina (normální slizniční výstelka se neodstraňuje).

 

Dojde-li při extrakci k hrubému poškození vesti-bulárního periostu, nelze použít Wassmundovu plastiku a komunikace se uzavírá stopkatým palatinál-ním lalokem vytvořeným na a. palatina maior.

Chcete dostávat emailové novinky?