Slovník

O

Osteom

Osteomy jsou novotvary, jejichž mateřskou skladební tkání je kost. Z hlediska histologického se rozeznávají osteoma durum (eburneum), převládá-li v mikroskopickém obraze kompakta, osteoma spongiosum, jestliže se na skladbě nádoru podílí nejvíce spongiózní kost, a osteoma medullare, kdy nádor obsahuje převážně kostní dřeň.

Novotvary se vyskytují v dětství i dospělosti u obou pohlaví. Predilekčním místem lokalizace nádoru je dolní hrana těla nebo úhlu dolní čelisti, rostou i uvnitř těla čelisti. Z topografického hlediska se proto rozdělují na osteomy centrální a periferní. V horní čelisti rostou buď v čelistní dutině, nebo na dásňovém výběžku. Vyvíjejí se velmi pomalu, bez zvláštních klinických příznaků, jenom málokdy dosáhnou takové velikosti, že vyvolávají funkční poruchy.

 

Vzácně se vyskytují na čelistech nádory mnohočetné. Tento nález může být součástí Gardnerova syndromu, což je dominantně dědičná choroba, u níž se spolu s osteomy vyskytují také polypózní adenomy tlustého střeva, které zpravidla maligně degenerují.

 

Na skiagramu je pro osteom typický homogenní sytý stín uvnitř kosti nebo nasedající na kost.

Léčba

Chirurgická, záleží v exstirpaci nádoru ve zdravé tkáni, u centrálních forem a u plošně nasedajících nádorů se provádí částečná resekce s přerušením kontinuity čelisti.

Osteoidní osteom

Benigní novotvar složený z osteoidní tkáně a trámců více nebo méně kalcifíkované kosti a ze značně vaskularizované tkáně pojivové. Vyskytuje se u dětí a mladých lidí, lokalizuje se především ve spongióze dlouhých kostí, nachází se také v mandibule i v maxile. Nádor někdy dorůstá do značné velikosti a je příčinou výrazné asymetrie obličeje. Kůže nad ním má normální vzhled, je volně posunlivá, na sliznici je zpravidla silně vyznačená cévní arborizace. Malý nádor nepůsobí žádné obtíže, větší je příčinou funkčních poruch (vada skusu, enoftalmus apod.).

 

Na skiagramu se podobá fibrózní osteodysplazii nebo osteofibromu. Ohraničení nádoru proti okolní kosti není přesné.

 

Léčba je chirurgická, nádor se odstraňuje resekcí čelisti až do zdravé tkáně.

Chcete dostávat emailové novinky?