Slovník

O

Osteopatie (metabolické)

Poruchy kostního metabolizmu, projevují se většinou bolestmi, případně frakturami postiženého skeletu.

Osteoporóza

Nejčastější metabolická osteopatie, definovaná redukcí normálního kostního minerálu (hmoty) s poškozením mikroarchitektury kosti se zvýšenou fragilitou a tendencí k frakturám. Postihuje trabekulární kost (páteř) i jiné části skeletu. K diagnóze obvykle stačí RTG průkaz, ale citlivější metodou je denzitometrie. Někdy jsou patologické některé laboratorní parametry kostního metabolizmu (rozlišíme tak vysokoobrátkovou od nízkoobratové).

 

Typ I. je nejčastější – postmenopauzální osteoporóza. Typ II. se vyskytuje v seniu.

 

Sekundární osteoporózy mají příčinu v některých hematologických onemocněních, nebo endokrinopatiích. Steroidní osteoporóza vzniká při léčbě steroidy. V praxi je nejčastější postmenopauzální osteoporóza, jejíž diagnostiku a léčbu stanovuje vždy specialista (internista, endokrinolog, gynekolog).

 

Léčba

Hormonální substituce estrogeny, eventuálně gestageny, antiresorpční látky a trvalý přísun kalcia, eventuálně vitamin D.

Osteomalacie

Je důsledkem odvápnění některých částí skeletu (žebra, pánev, femory) z nedostatku vitaminu D (příjem, insolace, ztráty, porucha syntézy v ledvině). U dětí onemocnění postihuje i růstové chrupavky, vede k deformitám a nazývá se křivice (rachitis). Existuje několik typů rachitidy.

 

Léčba

Podávání vitaminu D nebo jeho aktivního metabolitu a přívod kalcia. Onemocnění lze stabilizovat nebo vyléčit.

 

Pagetova kostní nemoc

Fokální anarchická zvýšená tvorba kosti, jíž předchází intenzivní resorpce. Je monoostotická nebo polyostotická. Monoostotická forma, zvláště na dolních končetinách, vede k viditelné deformaci a zvětšení objemu kosti. Pokožka bývá teplá při hypervaskularizaci. Časté je postižení lebky. Léčba probíhá antiresorpčními látkami.

 

Primární hyperparatyreóza

Vzniká v důsledku nadprodukce parathormonu z adenomu pří štítného tělíska. Obvykle se projeví hyperkalcemií, často asymptomaticky nebo renální kolikou, peptickým vředem, méně často akutní pankreatitidou. Kostní syndrom (osteodystrofie) nemusí být vždy rozvinut, proto také nemusí být vždy zvýšená ALP.

Chcete dostávat emailové novinky?