Slovník

P

Pakloub

Nedokonalé zhojení kosti po zlomenině nebo při osteomyelitidě, kdy pohyblivost kostních fragmentů ve větší či menší míře zůstává trvale.

Podle toho, jakou tkání se zlomenina nebo defekt kosti hojí, rozeznáváme syndesmózu – spojení úlomků tvoří vazivová tkáň, při synchondróze jsou kostní fragmenty spojené chrupavkou, při neoartróze dochází k vytvoření chrupavčitého povlaku na konci kostních fragmentů a k vytvoření štěrbiny mezi nimi (nejčastěji u zlomenin kloubního výběžku dolní čelisti, pro proběhlé osteomyelitis, při interpo-zici okolních tkání do lomné štěrbiny).

 

Příčinou pakloubu bývá nejčastěji nedokonalá fixace a imobilizace zlomeniny, infekce kosti, přítomnost zubu v lomné štěrbině, patologická fraktura čelisti při osteomyelitidě spojené s vytvořením větších sekvestrů se většinou zhojí pakloubem.

 

Léčba

Spočívá ve zvládnutí infekce kosti a následné osteoplastice.

Chcete dostávat emailové novinky?