Slovník

P

Paraformaldehyd

V záchovné stomatologii se používá stále méně. Jako devitalizační prostředek v případech (pulpitis), kdy z časových důvodů (lékaře či pacienta) nebo zdravotních důvodů (kontraindikace anestezie) není možno provést devitalizaci vitální metodou.

Je obsažen v mnoha kořenových výplních. Pokud vytvoří depozitum v periodon
tálních tkáních, může způsobit prudkou zánětlivou reakci a dlouhodobé nebo i trvalé poškození. Aplikace paraformaldehydu na vitální tkáň znamená nebezpečí jeho rozšíření do organizmu. To je nebezpečné pro možnou alergickou reakci, ale i z důvodu jeho mutagenního i kancerogenního účinku.

Chcete dostávat emailové novinky?