Slovník

P

Paralelometr

Paralelometr je přístroj, který používáme k vyhledávání nejvhodnějšího směru nasazování a snímání částečné náhrady.

Funkce paralelometru

Určujeme jím linii maximální konvexity zubů pro daný směr nasazování. Tato linie rozděluje vertikální zubní plochu na nadsekřivé a podsekřivé partie. Vyhledání podsekřivých prostor na situačním modeluje důležité pro konstrukci spon a dalších prvků částečné náhrady. Vhodný směr nasazování umožní snazší manipulaci s náhradou, současně zvýší retenci, stabilitu a estetické působení náhrady.

 

Paralelometr, dříve nazývaný sponorys, se skládá v základním provedení z podstavce, vertikálního ramene a stolku k fixaci modelů. Vertikální rameno a stolek s kulovým kloubem bývají volně pohyblivé. Příslušenství obsahuje analyzační tyčinku, kalibrované terčíky, mhu, nože k úpravě vosku, zavaděče paralelních dílů attachmentů, speciální koncovky ke konstrukci teleskopických korunek, přídatné rameno s mikromotorovým násadcem pro frézovací techniku.

 

Paralelometr může být přístroj s jednoduchým mechanickým ovládáním, nebo může být vybaven složitou elektronikou.

Chcete dostávat emailové novinky?