Slovník

P

Parkinsonský syndrom

Častější je Parkinsonova nemoc a bývá někdy familiární. Onemocnění je důsledkem zničení dopaminergních neuronů s deplecí dopaminu, který je důležitým neurotransmiterem.

Onemocnění se projevuje bradypsychií, bradykinézou, hrubým třesem obvykle jedné končetiny, spasticitou a rigiditou svalstva. Později se objevuje instabilita. Na tvářích můžeme pozorovat častější mrkání, třes rtů a úst, hypersalivaci. Pacient se pohybuje drobnými krůčky.

 

Parkinsonský syndrom odlišujeme nejčastěji od deprese nebo chorey a jiných onemocnění projevujících se tremorem.

 

Onemocnění je v současnosti léčitelné, léčba zpravidla zlepšuje stav nebo zpomaluje progresi. Diagnóza a léčba patří neurologovi.

Chcete dostávat emailové novinky?