Slovník

P

Parodontální absces

Absces je definován jako novotvořená dutina vyplněná hnisem. V průběhu parodontitidy může dojít ke vzniku parodontálního abscesu.

Příznaky paradontálního abscesu

Absces měkkých tkání vzniká u horizontálního typu resorpce (supraalveolámích parodontálních chobotů – kapes). Absces je lokalizován do stěny parodontálního chobotu (kapsy), projevuje se otokem, bolestivostí, u vyzrálejších forem dojde i k žlutavému prosvítání hnisu. Zub bývá poklepově citlivý. Po odtažení gingivy od zubu dojde většinou k evakuaci hnisu.

 

Absces kostní postihuje spongiózu kosti a vzniká u vertikálního typu resorpce Nápadná je silná poklepová bolestivost, někdy se vyskytuje i třesavka. Po odtažení gingivy od zubu nedochází k evakuaci hnisu. Pozdním následkem může být sekvestrace postižené kosti. Tato forma abscesu je poměrně vzácná.

 

Léčba parodontální abscesu

Abscesy měkkých tkání léčíme vypuštěním hnisu podél zubu a výplachy peroxidem, incize jsou nutné výjimečně. Po zklidnění léčíme jako parodontální chobot (kapsu). Abscesy kostní léčíme lokálně výplachy peroxidem a podáváme antibiotika. Dojde-li k sekvestraci, je nutné sekvestr odstranit.

 

Vícečetné parodontální abscesy se objevují u pa
cientů s neléčenou parodontitidou, když dojde 
k oslabení organizmu např. angínou či katarem hor
ních cest dýchacích.

Chcete dostávat emailové novinky?