Slovník

P

Periapikální kyretáž

Chirurgický zákrok vedoucí k odstranění následků chronického periapikálního zánětu či komplikací plnění kořenového kanálku, tj. odstranění nežádoucích tkání či hmot z okolí kořenového hrotu.

Periapikální kyretáž je charakterem podobná resekci kořenového hrotu s tím rozdílem, že apikální část kořene se ponechává in situ (nezkracuje se délka kořene), exkochleační lžičkou se odstraňuje granulační tkáň umístěná retroapikálně.

 

Indikace

Obecně je periapikální kyretáž indikována ve stejných případech, jakými jsou indikace u resekce kořenového hrotu, jenže se tak děje u zubů s nedokončeným vývojem. Provádí se nejčastěji u zubů s dosud neuzavřeným foramen apicale a neztišitelnou zánětlivou exsudaci u dětských pacientů. U dospělých se provádí při obtížích spojených s přeplněním kořenového kanálku přes apex, výjimečně také u zubů s periapikálním ložiskem a současnou resorpcí alveolární kosti. Indikaci výkonu je nutno citlivě posoudit do té míry, kdy je ještě vhodné provést periapikální kyretáž a kdy už je na místě zub extrahovat.

Chcete dostávat emailové novinky?