Slovník

P

Periimplantitis

Periimplantitis představuje nejvýznamnější komplikaci v dentální implantologii. Je definována jako progresivní ztráta kosti v okolí implantátu doprovázená zánětlivými změnami měkkých tkání.

Příčiny periimplantitis

Hlavními příčinami jsou přetížení implantátu nebo bakteriální infekce z nedostatečné ústní hygieny.
Patogeneze má některé rysy společné s parodontitidou. Okolo implantátu se postupně prohlubuje chobot, který nakonec vede k vyloučení implantátu. Klinické příznaky jsou zprvu nenápadné, později při akutní exacerbaci zánětu může dojít až k obrazu periostitidy. Válcový implantát zůstává dlouho pevný a stává se pohyblivým až krátce před eliminací.

 

Diagnóza

Stanovíme ji klinickým vyšetřením, zejména sondáží chobotu, a rentgenologicky.

Léčba

V mnohých směrech se podobá léčbě parodontitidy. Nezbytné je odstranit etiologické fak
tory, poté je indikována chirurgická revize. Její součástí je exkochleace chobotu s toaletou obnaženého povrchu implantátu. Chobot se odstraní snesením okolní kosti s apikálním posunem měkkých tkání, nebo se ztracená kost obnoví řízenou regenerací tkáně. Prognóza je i přes léčbu nejistá.

Chcete dostávat emailové novinky?