Slovník

P

Perikymata

Sklovinné vyvýšeniny (hřebínky) mezi dvěma sousedními rýhami na povrchu skloviny.

Rýhy vznikají překrýváním starších vrstev skloviny mladšími (tzv. Retziovy růstové linie). Retziovy linie (pruhy) mají na příčném průřezu koncentrický průběh. Nejvíce jejich na krčku, směrem okluzálním se zvětšuje vzdálenost mezi nimi, až konečně na incizi či hrbolku je vůbec nenalezneme. Na podélném průřezu probíhají Retziovy pruhy v oblasti zubních hrbolků téměř rovnoběžně s povrchem, zatímco v oblasti krčku směřují šikmo k dentinu.

Chcete dostávat emailové novinky?