Slovník

P

Pneumotorax

Stav, kdy se do pleurální dutiny dostane vzduch a vede ke kolapsu plíce různého rozsahu.

Spontánní pneumotorax může být idiopatický nebo sekundární (např. při emfyzému prasknutím buly). Traumatický pneumotorax se liší pouze mechanizmem vzniku (pozor na poškození při zavádění kanyly do v. subclavia), většinou je nutná chirurgická léčba nebo kontrola.

 

Pneumotorax může být ventilový, kdy se vzduch nasává během inspirace, ale nevydýchá se. Tenzní pneumotorax vzniká při zvýšeném intrapleurálním tlaku z různých příčin.

 

Pneumotorax může ohrozit pacienta kardiálním selháním, šokem. Prvním příznakem je obvykle náhlá bolest a rozvoj cyanózy. Postupně se vyvine dusnost. Vyvolávajícím momentem může být někdy kašel.

 

Typický je poslechový nález (nejsou slyšet žádné šelesty), poklepový nález (poklepové ztemnění, příkrácení) a RTG obraz.

Diferenciální diagnóza

Embolizace do plic a jiné akutní bolesti na hrudníku, dusnosti a cyanóza.

 

Léčba

Závisí na rozsahu, někdy je nutné vzduch exsuílovat a předcházet infekci. Bolesti lze tlumit anodyny.

Chcete dostávat emailové novinky?