Slovník

P

Polytraumata

Zvláštní druh mnohočetných sdružených poranění, která jsou provázena bezprostředním porušením důležitých orgánů s následným selháním životně důležitých funkcí.

Zdroje hromadného výskytu polytraumat jsou živelné pohromy a válečné operace, v současné době jsou to úrazy v silniční dopravě a některé pracovní úrazy.

 

Z obecného pohledu se s mechanizmem polytraumat uplatňují kombinace a různé druhy násilí mechanickými, termickými a elektrickými silami a chemickými látkami, které často svou intenzitou mnohonásobně převyšují meze soudržnosti a celistvosti lidského organizmu.

 

Kromě hlavy a obličeje bývají při polytraumatech postiženy hrudník, břicho, pánev, páteř a dolní končetiny, časté je i poškození mozku.

Chcete dostávat emailové novinky?