Slovník

P

Premolarizace

Chirurgický výkon, při kterém se separují kořeny
moláru (dolního) a ošetří se proteticky jako dva premoláry. Indikací obvykle bývá interradikulární per
forace. (synonymum bicuspidization).

Chcete dostávat emailové novinky?