Slovník

P

Preprotetická chirurgie

Pod pojem preprotetická chirurgie se zařazuje soubor operačních výkonů, kterými se upravují anatomické poměry na protézních ložích tak, aby bylo možné zhotovit vyhovující zubní náhrady. Chirurgicky se zasahuje jednak na měkkých částech (na sliznici a svalech), jednak na čelistních kostech. Rozmanitost těchto výkonů je veliká, jejich indikace a kontraindikace vycházejí ze spolupráce protetika s chirurgem.

Operace na měkkých tkáních

Spektrum výkonů se pohybuje od chirurgické úpravy hypertrofické sliznice dásňového výběžku (jsou buď ohraničené, nebo difuzní) přes úpravu vestibulámích slizničních řas a vlajícího hřebene až k chirurgické úpravě ústní předsíně a ústní spodiny.

 

Hyperplastické slizniční pruhy

Hyperplastické slizniční pruhy se excidují pokud možno tak, aby nedošlo ke zmenšení hloubky ústní předsíně. Slizniční řasy se odstraňují buď jednoduchou Z-plastikou, vícenásobnou výměnou klínů, nebo obloukovým řezem vedeným kolem široké řasy konvexitou k alveolárnímu hřebenu.

 

Frenulektomie horního rtu

Frenulektomie horního rtu se provádí při krátké a hypertrofické uzdičce, která zasahuje až na samý hřeben alveolárního výběžku. Zdvižením a napnutím rtu se dosáhne napnutí uzdičky, která dostane tvar trojúhelníku. Proříznutím sliznice ve tvaru písmene V nabude rána kosočtverečného tvaru, na jejím dně leží vertikálně vazivový pruh, který se odstraní nůžkami a slizniční rána se uzavírá hedvábnými stehy.

 

Vlající hřeben

Vlající hřeben může být nad celým dásňovým výběžkem, zpravidla však jenom nad jeho distálními úseky. Exciduje se sliznice spolu s přebytečnou submukózní tkání tak, aby výsledná sutura sliznice přiléhala na kostní podklad. Podobným způsobem se odstraňují i symetrické fibromy.

 

Chirurgická úprava

Chirurgická úprava ústní předsíně se provádí při pokročilé atrofii alveolárního výběžku horní i dolní čelisti. Odsunutím měkkých tkání odperiostu ve vestibulu (na horní čelisti vzhůru, na dolní čelisti k bázi mandibuly) dochází k relativnímu zvýšení alveolárního výběžku. Nekrytá ranná plocha periostu se nechá hojit granulací a epitalizací, anebo se kryje dermoepidermálním transplantátem.

 

Prohloubení ústní spodiny

Operační výkon záleží v protětí úponu m. mylohyoideus na linea mylohyoidea a v jeho snížení až k dolnímu okraji mandibuly. Operace se zpravidla kombinuje s prohloubením ve vestibulární části alveolárního výběžku, ranná plocha se kryje dermoepidermálním štěpem, který se v ráně fixuje pomocí předem připravené prysky řičné desky.

Operace na čelistech

Nejčastěji prováděným výkonem je poextrakční egalizace jednotlivých zubních lůžek nebo egalizace hřebene alveolárního výběžku.

 

Chirurgická úprava exostóz

Na čelistech se vyskytuje nejčastěji torus palatinus a torus mandibularis. Resekce hypertrofické kostní vyvýšeniny se provádí z řezu, který se vede přes vrchol exostózy, po odklopení mukoperiostálního laloku se torus snese dlátem, zbylé nepravidelnosti se ohladí kostní frézou a okraje mukoperiostu se sešijí uzlovými hedvábnými stehy.

 

Rekonstrukce dásňových výběžků implantáty

U extrémních atrofií především dolní Čelisti se k rekonstrukci dásňových výběžků používá různých materiálů, které se implantují na místo resorbované kosti. Při dlouhodobém sledování se neosvědčily kostní, chrupavčité či osteokortilaginózní autotransplantáty odebrané z tibie, žebra nebo z hřebene kyčelní kosti, protože docházelo k jejich resorpci. Proto se tělo mandibuly zvyšuje transplantací lyofílizováných kostních štěpů k dolnímu okraji těla mandibuly v molárových krajinách. Moderní implantologie používá resorbovatelných nebo neresorbovatelných biomateriálů (hydroxyapatit, trikalcium fosfát). Po vhojení implantátů se sekundárně prohloubí vestibulum i ústní báze, aby se zajistila dostatečná stabilita zubní náhrady.

 

Tělo dolní čelisti se také může zvýšit vertikální nebo horizontální osteotomií s vložením kostních nebo chrupavkových štěpů do štěrbiny vzniklé osteotomií (sendvičová plastika).

Chcete dostávat emailové novinky?