Slovník

P

Prevence neboli profylaxe

Pojmy „prevence“ a „profylaxe“ nejsou významově zcela totožné. Prevence v obecném pojetí představuje souhrn metod a opatření, jejichž cílem je předcházet vzniku onemocnění, poškození zdraví, zdravotních komplikací a trvalých následků nemocí nebo úrazů. Preventivní opatření se u jedince nebo u skupiny osob uskutečňují ještě v době, kdy choroba nebo patologický stav bezprostředně nehrozí (např. za prevenci zubního kazu lze považovat konzumaci fluorídované vody nebo podávání fluoridovaných tablet dětem záhy po narození, tedy v době, kdy zuby ještě nemají ani prořezány).

Pod pojem profylaxe zahrnujeme ochranná opatření, uskutečňovaná až v době možnosti bezprostředního ohrožení jedince nebo skupiny osob určitou chorobou, patologickým stavem nebo úrazem (za profylaxi lze např. považovat místní aplikaci fluoridů na povrch již prořezaných zubů formou výplachů, prostřednictví fluoridovaných zubních past, laků, gelů ap.).

 

Pojmy „prevence“ a „profylaxe“ se však v mezinárodním písemnictví zpravidla prolínají. Je nutno poznamenat, že i jediné ochranné opatření může mít jak preventivní, tak profylaktický charakter: např. rozpouštění tablety NaF v ústech tříletého dítěte je současně profylaxí zubního kazu dočasných zubů i prevencí zubního kazu zubů stálých.

Prevence v soudobém pojetí má tři stupně

  1. Primární prevence představuje opatření, která mají zcela předejít vzniku nemoci, patologického procesu nebo úrazu; příkladem primární prevence zubního kazu je např. již zmíněné podávání tablet fluoridu sodného malým dětem.
  2. Pokud však ke vzniku choroby došlo, nastupuje možnost prevence sekundární: jejím úkolem je patologický proces včas zjistit, diagnostikovat, vyléčit nebo alespoň zastavit. Např. sekundární prevencí u již vzniklého kazu je jeho včasné zjištění a neprodlené odborné ošetření, které zabrání jeho rozšíření a dalším možným komplikacím.
  3. Jestliže však již tyto komplikace vznikly, může
se ještě uplatnit prevence terciární. Jejím úkolem je
již vzniklé komplikace vyléčit a včas zabránit dalším
možným komplikacím. Např. neléčený zubní kaz
může vést ke ztrátě vitality dřeně postiženého zubu;
terciární prevencí je pak včasné a odborné endodon-
tické ošetření zubu, které zabrání vzniku dalších ne
žádoucích následků, např. kolemčelistnímu zánětu
apod.
Chcete dostávat emailové novinky?