Slovník

P

Progenie

Mandibulární progenii charakterizuje zvětšení celé dolní čelisti ve všech třech rozměrech, do délky, šířky i tloušťky, charakteristickým rysem této dysgnatie je překus dolních řezáků.

Příčina vzniku progenie

Příčina vzniku progenie není spolehlivě vyřešena, na jejím vzniku se účastní vnitřní i zevní činitelé. U většiny postižených se prokazuje dědičnost polygenního typu, získané progenie se vyskytují u endokrinopatií (akromegalie, kretenizmus), rachitidy, při chronických artropatiích, při získané makroglosii, při obrnách lícního nervu v mladém věku, po infekčních dětských chorobách.

 

Příznaky progenie

Dolní chrup je vcelku posunut dopředu (meziookluze), ve frontální krajině je překus horních řezáků až otevřený skus, brada vyniká nad ostatními částmi obličeje (promentie), rovněž tak i dolní ret, který je ztluštělý (makrocheilie, procheilie); úhel dolní čelisti je oploštělý, tělo dolní čelisti je větší než její větev (větev bývá gracilní, její prodloužení je vždy menší než u těla), někdy je přítomná i porucha řeči (šišlání, dyslalia lingualis) a zvětšení jazyka (makroglosie). Vada vyvolává změnu tvaru obličeje, která působí nepříznivým dojmem. To bývá hlavní motivací k chirurgické korekci, anomálie způsobuje i poruchy řeči (ukusování a žvýkání potravy, poruchy řeči).

 

V dočasném chrupu jsou všechny výše uvedené změny zprvu velmi nenápadné, snadno uniknou pozornosti, pro mandibulární progenii svědčí nepravidelné mezery mezi dolními zuby, prodloužený zubní oblouk, zvětšování jazyka a dolního rtu. Na RTG snímcích je nápadné zvětšení mezer mezi zárodky stálých zubů. Důležitou informací je výskyt vady v příbuzenstvu, která se získá při odebírání anamnézy.

 

Od pravé mandibulární progenie se rozlišuje pseudoprogenie a progenie alveolární. Pseudoprogenie (nepravá, relativní, zdánlivá progenie) je způsobená zmenšením horní čelisti při normálním vývoji čelisti dolní, častá je u porozštěpových deformit nebo je traumatického původu. U progenie alveolární je stavba čelisti dolní i horní normální, předsunut je pouze alveolární výběžek.

Léčba progenie

Chirurgická korekce – osteotomie větve či ostektomie těla dolní čelisti se provádí až po ukončení druhé růstové vlny, tj. u dívek mezi 14.-15. rokem, u hochů okolo 17 let.

 

Ortodontická terapie se provádí u některých získaných progenií nebo nucených předkusů. U pravých mandibulárních progenií je úkolem ortodontické léčby zmenšovat disproporce v šířce zubního oblouku (rozvíjí se horní zubní oblouk) a na úpravu sklonu zubů v horní i dolní čelisti. Tímto postupem se vytvoří dobré podmínky pro vlastní chirurgickou korekci okluzních vztahů nejen ve frontálním úseku, ale i v Iaterálních úsecích chrupu.

Chcete dostávat emailové novinky?