Slovník

P

Pulpitis

Zánět zubní dřeně.

Zánět zubní dřeně. Histologické dělení pulpitid je pro klinika málo významné. Proto se většinou používá klasifikace podle Baumeho, která je podřízena terapeutickým možnostem. Rozlišuje čtyři kategorie:

  • zdravá pulpa,
  • reverzibilní zánět,
  • ireverzibilní zánět,
  • nekrotická pulpa.

 

Nejobtížnější je rozlišení 2. a 3. kategorie. Znaky reverzibility jsou reakce na chlad, negativní reakce na teplo a poklep. Znaky ireverzibility jsou spontanelita, pozitivní reakce na teplo a snížená či chybějící reakce na chlad, případně poklepová citlivost.

 

U 2. kategorie – reverzibilního zánětu můžeme
 přistoupit k tzv. exspektativní diagnóze (exspecto =
vyhlížím) -po exkavaci kariézního dentinu aplikuje
me na několik dní až týden zinkoxideugenolový cement. V případě zlepšení ošetříme zub definitivní
výplní, v případě zhoršení provedeme endodontické 
ošetření.

Chcete dostávat emailové novinky?