Slovník

R

Rhinolalia

Rhinolalia – huhňavost. Rozlišují se dvě formy huhňavosti, zavřená a otevřená, které se liší etiologicky, klinicky, ale i terapeuticky. Porucha zvuku řeči se vyznačuje nesprávným zvukem nosovek, které zní místo m jako b a místo n jako d. Synonyma rhinophonia, huhňavost.

Rhinophonia clausa

(synonyma zavřená huhňavost, hyporhinophonia) Vzniká při nosní neprůchodnosti. Příčinou jsou nosní polypy, deviace nosní přepážky, zbytnělá nosní sliznice a nosní nádory – rhinolalia clausa anterior; u rhinolalia clausa posterior je překážka v dutině nosohltanové a příčinou vady jsou adenoidní vegetace, nádory nosohltanu, choanální atrézie nebo srůst vela s faryngem. Zavřená huhňavost může vzniknout též jenom při úchylné funkci vela, které zůstává trvale skoro křečovitě zvednuté – rhinophonia clausa functionalis.

 

Léčba

Zavřená huhňavost se léčí operativním odstraněním nosní neprůchodnosti.

Rhinolalia aperta

{synonyma otevřená huhňavost, hyperrhinophonia) Její nejčastější příčinou bývá porucha patrohltanovéno uzávěru (při tvorbě řeči se jím odděluje dutina ústní od dutiny nosní). Tato porucha může být buď vrozená (při rozštěpu patra, při submukózním rozštěpu tvrdého patra, při vrozené obrně patra) nebo získaná (vzniká parézou měkkého patra po záškrtu, chřipce, anebo zraněním a perforací měkkého nebo tvrdého patra).

 

Léčba

Kauzální, u perforací a rozštěpuje ope
race metodou volby nebo se indikuje fyzikální reha
bilitace v případě obrn.

Chcete dostávat emailové novinky?