Slovník

R

Roztroušená skleróza

Progresivní onemocnění CNS neznámé etiologie. Příčinou je fokální demyelinizace bílé hmoty mozkové nebo míchy.

Příznaky mohou být pestré: adynamie, spastické paraparézy, oční příznaky, sfmkterové poruchy, poruchy hybnosti. Onemocnění má kolísavý průběh (remise, relapsy) s reziduy a neurologickými deficity. Léčba je v současnosti možná pouze v péči 
neurologa.

Chcete dostávat emailové novinky?