Slovník

S

Sigmatizmus

Zvláštní forma patlavosti, která se vyznačuje poruchou výslovnosti sykavek. Je buď organická, nebo funkční. Synonymum šišlavost.

Funkční šišlavost

Funkční šišlavost vzniká úchylnou funkcí buď jazyka, nebo měkkého patra. Nejčastěji bývá u dětí
sigmatizmus interdentální (hrot jazyka bývá vsunován mezi horní a dolní řezáky). Sigmatizmus laterální je zřetelnější, vzniká tím, že při úchylném postavení jazyka vniká vzduchový proud po jedné nebo obou stranách tvrdého patra místo středem ústní dutiny. Sigmatizmus nasalis vzniká při svislém velu, vzduch vychází nosem místo ústy.

 

Organická šišlavost

Organická šišlavost vzniká u anomálií chrupu nebo skusu, označuje se jako dentální dyslalie. Velmi často je šišlání způsobeno sluchovou poruchou kochleárního typu. Sigmatizmus laryngealis vzniká u rozštěpu patra nebo u vrozené isuficience velo faryngeální, sykavky se tvoří jako náhradní sykavý šelest, který vzniká v hrtanu. U sigmatizmu adentálního se hrot jazyka opírá o horní řezáky a tím je znemožněno řízení exspirovaného proudu vzduchu na ostří dolních řezáků. Sigmatizmus stridens se vyznačuje přehnanou, ostrou sykavostí.

 

Léčba

Náleží logopedovi, poruchu je třeba odstranit již v době předškolní, u starších dětí a dospělých je nesprávná artikulace již pevně zakotvena a její disociace je obtížná. Stomatolog se na léčbě podílí úpravou mezičelistních vztahů.

Chcete dostávat emailové novinky?