Slovník

S

Step back

Metoda opracování zahnutého kořenového kanálku,
 zejména jeho apikální třetiny.

Dnes se od této meto
dy, která ve své klasické formě po měřícím snímku
začínala preparací od apikální třetiny kanálku a po
stupovala směrem koronálním (zkracováním pra
covní délky nástroje se zvyšujícím se průměrem ná
stroje, zpravidla o 1 mm na číslo) ustupuje a používá 
se teprve po opracování koronální a střední třetiny 
kanálku (respektive rovné části kanálku) jako sou
část metod pracujících od kounkové části směrem 
apikálním.

Chcete dostávat emailové novinky?