Slovník

V

Vazovagální synkopa

Spontánně reverzibilní, jen krátce trvající ztráta vědomí – mdloba.

Vzniká z psychogenních příčin jako reaktivní stav na negativní emoce (strach, bolest, dusno, prostředí ordinace). Důvodem poruchy vědomí je akutní ischemie mozku při nedostatečném návratu krve k srdci v důsledku dilatace periferního krevního řečiště. Prodromy mdloby jsou slabost, nauzea, bledost, studený pot, pokles TK, bradykardie pod 60/min, nitkovitý pulz.

 

Léčba

Vodorovná poloha nebo Trendelen-burgova poloha (sklopení křesla do horizontální polohy, případně uložení pacienta na zem a zvednutí dolních končetin), eventuálně podání kyslíku, uklidnění pacienta, případně trojitý manévr v případě delšího bezvědomí. Zpravidla dochází ke spontánní úpravě celkového stavu, vždy je nutno pátrat i po jiných příčinách (diabetes, epilepsie, arytmie, tranzitorní ischemická ataka mozková)!

Chcete dostávat emailové novinky?