Slovník

V

Vdechnutí zubu

Aspirace celého zubu nebo jeho části je velmi vzácnou, ale velmi závažnou komplikací, která může končit i smrtí, když se nepodaří překážku z dýchacích cest včas odstranit.

Záleží vždy na tom, na kterém místě dýchacích cest zub uvízl. Je-li umístěn při vchodu do laryngu, projeví se záchvatem prudkého kašle, pronikl-li do oblasti ventriculus laryngis, dojde k laryngeálnímu spazmu a dušení. Někdy zub pronikne až do bronchu bez průvodního záchvatu kašle, proto při každé extrakci, která je doprovázena ztrátou zubuje třeba pomýšlet na aspiraci.

 

Nedojde-li obranným kašlem k vypuzení zubu z dýchacích cest spontánně, můžeme se pokusit o jeho vytlačení z dýchacích cest Heimlichovým manévrem, zpravidla je však nutné odstranit zub endosko-pickou technikou. Při neúspěchu je nutné provést to-rakotomii a odstranit zub operací plic. Jen výjimečně je nutné v rámci první pomoci provést koniotomii nebo tracheostomii – při známkách akutního dušení. U menšího dítěte je možné pacienta vyzvednout za nohy a pokusit se odstranit vdechnutý zub úderem do zad.

Chcete dostávat emailové novinky?