A

Abraze

Po prořezání zubu se setkáváme s poškozením zubních tkání, které vzniká především různými traumaty. Nicméně abraze je definována jako ztráta tvrdých zubních tkání, způsobená otěrem cizími tělesy. Nikoliv otěrem zubů o sebe, to je atrice.

VZNIK ABRAZE

Tento otěr může být způsoben potravinami (demastikace) nebo může být podmíněn pracovním prostředím (např. prach u horníků). Otěr demastikací je závislý na abrazivitě denně přijímané stravy. U přírodních národů je strava většinou abrazivnější než v průmyslově vyspělých zemích s moderní civilizační stravou (hamburgery, hotová jídla).

 

UZURACE

Od předchozích jevů je nutné odlišit zlozvyky („habits“). Jde o navyklé nakusování na předměty (nit nebo vlákno u ševců a krejčích) nebo časté držení předmětů vždy mezi týmiž zuby (píšťalka, propisovačka, hřebíky). Tento typ abraze nazýváme také uzurací.

ABRAZE A NEVHODNÁ HYGIENA

Kromě již jmenovaných abrazivních jevů existuje ještě abraze způsobená ústní hygienou. Jak bylo zmíněno výše, hlavní příčinou jsou zubní pasty s vysoce abrazivním plnivem ve spojení se špatnou technikou čištění. K abrazi vede i použití jiných abrazivních látek v ústní hygieně, např. mořské soli a dřevěného uhlí.

Atrice a abraze vedou společně ke ztrátě tvrdých zubních tkání. V průběhu života tak dochází ke ztrátě perikymat a aprizmatické skloviny. Korunky zubů se mohou zkracovat a podléhat tvarovým změnám.

Chcete dostávat emailové novinky?