Photo 135719840 | Dentist Patient © Rosshelen | Dreamstime.com
C

Chci porozumět stomatologickým výkonům

Pokud má stomatologické centrum své stránky na internetu, pak se většinou můžete dočíst, co za druhy ošetření či služby nabízejí. Některé výkony jsou běžnou rutinou všech zubařů, ale jiné vyžadují odborníka v oboru. V každém případě se zubní lékaři snaží řešit problémy vždy komplexně a výkony mají často rozepsané v rámci svého orientačního ceníku. Přibližme si některé postupy a pojmy pro lepší orientaci.

Vstupní a preventivní vyšetření

Při vyšetření se lékař vždy podívá do úst, a to pomocí základních vyšetřovacích nástrojů. Prohlédne zuby, dásně a celkově celou ústní dutinu a okolí. Důležitou součástí vyšetření je také rentgen, a to rentgen intraorální, kdy se snímek vkládá do úst. Nejčastějším takovým typem je snímek ve skusu, bite-wing. Dále extraorální rentgen Ortopantomogram (OPG), kdy se zrentgenují přehledně obě čelisti. Také CBCT, 3D zobrazovací rentgenologické vyšetření je velkým pomocníkem v diagnostice.

Záchovná stomatologie

Sem se řadí ošetření zubních kazů. Zub má několik plošek a podle toho, kam všude výplň zasahuje, tolika plošková výplň je. Výplně jsou definitivní, nejčastěji používaná bílá estetická fotokompozitní výplň a provizorní.

Mikroskopická stomatologie

Ošetření zubů pod operačním mikroskopem. Zajistí zvětšení a tím dokonalý přehled lékaři především při ošetřování kořenových kanálků.

Endodoncie

Ošetření zubní dřeně a kořenových kanálků. Zuby jsou duté a osahují v sobě zubní dřeň. Provádí se přímé překrytí, kdy se bodovitě otevřená dřeň po úrazu či preparci zubu překryje. Pulpotomie, výkon, kdy se odstraní část infikované pulpy/dřeně, především po úrazu a u dětí také u kazů zasahujících dřeň a zub se ošetří s výsledkem zachování jeho vitality. Pulpektomie, odstranění kompletně dřeně, kdy zub zůstane mrtvý. Je to často prováděný výkon, kdy se zub celý zevnitř vyčistí a nástroji se opracují kořenové kanálky, ty se následně zaplní. Takto ošetřené zuby se musí pevně dobudovat, postendodonticky ošetřit, aby nepraskaly. Pokud endodontické ošetření selže, nastupuje reendodontické ošetření, tedy znovu zprůchodnění kanálků a zaplnění. Počet kanálků je specifický, byť proměnlivý u daných druhů zubů.

Protetická stomatologie

Spolupráce lékařů se zubní laboratoří je nedílnou součástí stomatologické praxe. Fixní korunky a můstky, snímatelné náhrady jsou nejčastějšími produkty laboratoří. Korunky se zhotovují kovové, kovokeramické, keramické a provizorní plastové.

Stomatochirurgie a implantologie

Někdy je třeba vytrhnout zub ne zcela dobře uložený a musí se provést chirurgická extrakce s následným zašitím rány. Zavedení zubních implantátů je velmi elegantní způsob, jak nahradit chybějící zuby.

Parodontologie

Problematika ústupu dásní a kosti, sem se řadí jak odstranění zubního kamene, tak i chirurgické výkony na měkkých tkáních, hloubkové čištění kořenů, tedy kyretáže a mnoho dalšího.

Estetická stomatologie

Obecně, každé ošetření by mělo splňovat estetické nároky pacienta. Lékaři sem řadí například bělení zubů nebo zhotovení estetických korunek či fazet na přední zuby.

Ortodoncie

Srovnání zubů rovnátky. Rovnátka jsou snímatelná či fixní. Ošetření se nemusí týkat jen dětských pacientů.

Pedostomatologie

Ošetření dětí a s tím spojených specifik. Zde se řadí i problematika ošetření nespolupracujících dětských pacientů. Pro tyto případy existují různé formy a hloubky uspání, sedace až celkové anestezii.

 

Pojmů je mnoho, vždy se ptejte svého lékaře, pokud něčemu nerozumíte. Zeptejte se, co se bude dít a jaké jsou varianty ošetření, které potřebujete a v neposlední řadě kolik, co stojí. Předejdete tak zbytečným nedorozumění.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?