Photo 118190334 / Child Dentist © Pressmaster | Dreamstime.com
O

Ošetření nespolupracujícího dětského pacienta

Ošetřování dětských pacientů je velmi choulostivá záležitost! Děti jsou vnímavé a velice citlivé. Při vyšetření a ošetření je potřeba být empatický a ohleduplný. Ne každý tohle umí a je patřičně trpělivý. S dětmi se musí jednat na rovinu. Žádné lhaní, že něco nebude bolet. Následuje zrada, ono to přece jen bolelo.

Dítě potřebuje, abychom absolutně respektovali jeho obavy a přání. V žádném případě se nesnažte děti přemáhat násilím. Jediná chyba může dítě odradit a spolupráci je na dlouhá léta konec. Děti si negativní zkušenosti fixují. Spouští se tak stresové reakce organismu před jakýmkoli dalším ošetřením.

Děti také velmi často zrcadlí své rodiče. Proto je kladen důraz na to, aby byl rodič za jedno s lékařem a byli naladěni na stejnou vlnu.

Domácí příprava

Děti doma informujte, co je čeká, odpovídejte pravdivě na jejich otázky a připravujte je na návštěvu zubního lékaře formou hry. Rodič si může hrát s dítětem na zubní vyšetření, učit otevírat pusinku, počítat zoubky, prohlížet si obrázkové knížky a při tom vysvětlovat, co se v ordinaci bude dít.

I přes veškeré snahy se někdy s dítětem nelze domluvit a spolupráce není možná. S výhodou se dnes využívá různých léků pro krátkodobé zklidnění. Dítě je po nich klidné, relaxované, nepamatuje si negativní zážitek a lékař má klid i čas dobře odvést svoji práci.

 

Farmakoterapeutické možnosti zklidnění dítěte

  • Premedikace

Aplikace léků, nejčastěji benzodiazepinů s krátkodobým účinkem, pro navození zklidnění. Dítě si na výkon nepamatuje. Při zákroku je potřeba místní znecitlivění.

Nejčastěji dítě lék vypije ve sladkém sirupu. Dávka je vypočtena dle tělesné hmotnosti. Účinek nastoupí cca za 30 min a doba trvání je 1,5 až 3,5 h.

  • Inhalace Rajského plynu 

Tato metoda již vyžaduje aktivní spoluúčast pacienta, je tedy vhodná pro starší děti. Dítě dostane na obličej masku a dýchá směs oxidu dusného a kyslíku. Jakmile se plyn z plic vydýchá, účinek skončí a je potřeba se znova nadýchat. V tomto případě je také nutné podat místní znecitlivění.

  • Analgosedace

Kombinací léků s různými aplikačními cestami navodí stav zklidnění, kdy dítě nic nebolí. Dítě do určité míry spolupracuje, samo dýchá a má zachované obranné reflexy. 

Tato metoda již spadá do kompetence lékaře anesteziologa a je potřeba monitorování životních funkcí dítěte.

  • Celková anestezie

Metoda celkového znecitlivění, uvedení do umělého spánku, pomocí silných léků.

Výkon je v režii lékaře anesteziologa. Dítě samo nedýchá, je napojeno na dýchací přístroj a přísně monitorováno.

U posledních dvou zmiňovaných metod je potřebné tzv. předoperační vyšetření.

Výkonům prováděným v léky navozeném zklidnění musí předcházet důkladné poučení rodičů! Existují informované souhlasy, kde se dočtete o přípravě k výkonu, povaze a průběhu výkonu a dále o zotavení po výkonu. Rodič musí být obeznámen jak o možných rizicích a komplikacích, která ta či ona metoda přináší, tak o  finanční náročnosti takového ošetření. Ne každá ordinace provádí tyto výkony hrazené ze zdravotního pojištění.

Dobrou zprávou ale je, že správnou komunikací s dítětem lze bez farmak ošetřit naprostou většinu dětí.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?