Photo 21379035 / Questionnaire © Jakub Jirsak | Dreamstime.com
A

Anamnestický dotazník a informovaný souhlas

Papíry, papíry, papíry… Ba ne, moderní zubní centra nabízejí nezbytné dokumenty k vyplnění i v digitální formě, třeba v aplikaci na tabletu. Nicméně pravdou je, že před prvním kontaktem s novým lékařem je nezbytné prokousat se více formuláři. To platí i před některými plánovanými výkony v zubní ordinaci, kam již nějakou dobu chodíte.

K lékaři si vždy na první návštěvu připravte občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Budete vyplňovat vstupní formuláře a anamnestický dotazník. 

Anamnéza znamená rozpomínání se, v našem případě na důležité skutečnosti z vaší zdravotní historie. Lékařská anamnéza je komplexní soubor medicínských informací o pacientovi.

Po uvedení základních údajů o vás, jako je jméno, adresa, zdravotní pojišťovna, kontakty apod., následuje sled otázek mířených přímo na tělo. Odpovídejte pravdivě a zkuste si na vše vzpomenout, pro lékaře jsou veškeré údaje důležité. Lékař si dotazník projde a popovídá si s vámi ještě na křesle.

Jaké otázky můžete v anamnestickém dotazníku očekávat?

 • Nynější onemocnění: Co vás k nám přivádí? Jaké máte obtíže?
 • Osobní anamnéza: S čím se léčíte? Jak léčba probíhá/probíhala? Operace?
  1. Onemocnění srdce a cév.
  2. Poruchy žláz s vnitřní sekrecí – cukrovka, štítná žláza
  3. Onemocnění zažívacího ústrojí – jícen, žaludek, žlučník, střeva, játra
  4. Neurologická onemocnění
  5. Onemocnění pohybového aparátu
  6. Močopohlavního ústrojí – těhotenství, hormonální léčba
  7. Jiná onemocnění
 • Alergická anamnéza: Na co máte alergii? Vyskytla se u vás v minulosti anafylaktická reakce?
 • Farmakologická anamnéza: Jaké léky užíváte? Nejlepší je mít vypsané léky na papírku a ten mít v peněžence připravený.
 • Rodinná anamnéza: Dědičná onemocnění související především s dutinou ústní a okolím.
 • Abúzus: Jste kuřák? Jak často pijete alkohol? Jiné závislosti…
 • Sociálně pracovní anamnéza: Jaké máte dosažené vzdělání? Jaké je vaše povolání?
 • Kontakt na vašeho praktického lékaře.
 • Další…

Dalším lejstrem v ordinaci je bezpochyby informovaný souhlas s výkonem.

Lékař je povinen pacienta před jakýmkoli zákrokem informovat! Nejčastěji ústně, v některých případech písemně. Písemný souhlas je u specifických typů výkonů ukládán zákonem, ve stomatologii se jedná třeba vytržení zubu. Existuje také souhlas konkludentní, kdy usednutím do křesla a otevřením úst mlčky souhlasíte s vyšetřením a podobně. Podané informace musí být kvalifikované, komplexní, srozumitelné a pacientovo udělení souhlasu svobodné a dobrovolné. U dětí a nesvéprávných pacientů udílí souhlas jejich zákonný zástupce.


„Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.“

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, článek 5

Náležitosti informovaného souhlasu se zákrokem:

 • Informace o onemocnění, důvodech vedoucích k plánovanému zákroku.
 • Informace o povaze zákroku.
 • Informace o výhodách i možných komplikacích zákroku.
 • Informace o možných alternativách zákroku, pokud existují.
 • Informace o následné léčbě.
 • Informace o režimových opatřeních po zákroku.
 • A jiné

 

 

Zdroje:

Úmluva o lidských právech a biomedicíně, článek 5

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?