D

Dělení zubů podle tvaru

Lidské zuby se podle tvaru dělí na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky. Kompletní trvalý chrup obsahuje 32 zubů. Pro jednoduché označení se zubní oblouky obou čelistí dělí na dvě poloviny, pravou a levou. Následující popis se vztahuje ke zdravému trvalému chrupu člověka.

Při běžné komunikaci s pacientem se zub označuje pořadovým číslem od střední čáry, tj. od svislé čáry procházející středem obličeje. Například špičák, který vidíte na obrázku 1, se dá označit jako „trojka vpravo dole“, obdobně druhá stolička jako „sedmička vpravo dole“. Následující popis se vztahuje ke zdravému trvalému chrupu člověka.

 

ŘEZÁKY (DENTES INCISIVI)

Korunka řezáků má lopatkovitý tvar a je zakončena kousací hranou. V každé čelisti jsou čtyři řezáky, které jsou do čelisti ukotveny jedním kořenem.

Tvar a poloha řezáků v čelisti umožňují odkusování, téměř odstříhávání potravy. Spolu se špičáky tvoří frontální (přední) úsek zubního oblouku. Mají zásadní estetický význam, a je proto nutné pro ošetření defektů řezáků používat esteticky přijatelné výplňové materiály, např. kompozita.

ŠPIČÁKY (DENTES CANINI)

Špičáky jsou mohutné jednokořenové zuby, které tvoří přechod předního úseku v postranní. Korunka vybíhá v jeden hrot. Tvarově jsou přizpůsobeny k trhání kusů potravy. Z protetického hlediska představují špičáky v zubním oblouku významný pilířový zub. V každé čelisti jsou dva.

 

PREMOLÁRY, TŘENOVÉ ZUBY (DENTES PREMOLARES)

Premoláry mají dva hrbolky na kousací plošce, jeden umístěný vestibulárně (směrem ven z úst) a druhý orálně (směrem dovnitř). Hrbolky jsou odděleny štěrbinou rovnoběžnou se zubním obloukem. Spolu se stoličkami tvoří třenové zuby laterální (postranní) úsek zubního oblouku. V každé čelisti najdeme čtyři premoláry.

První premoláry horní čelisti mají nejčastěji dva kořeny uložené vestibulo-orálně (kolmo na zubní oblouk), ostatní premoláry mají většinou jeden kořen. Nepříjemnou komplikací při extrakci horních premolárů může být proražení tenké kosti mezi zubním lůžkem a vedlejší nosní dutinou, která se nachází v horní čelisti. Takto vzniklá komplikace prodlouží dobu hojení rány, ale při správném ošetření nezpůsobí dlouhodobější problémy.

 

MOLÁRY, STOLIČKY (DENTES MOLARES)

Stoličky jsou nejmohutnější zuby lidského chrupu. Slouží k rozmělnění ukousnutých soust. Kousací ploška vybíhá do čtyř až pěti hrbolků. Vzhled a poloha hrbolků a fisur na okluzní plošce molárů se u horních a dolních zubů liší. Typicky najdeme v zubním oblouku šest molárů. Třetí stolička, tzv. osmička, nemusí být založena. Přesto se i zubní oblouk, ve kterém nejsou třetí stoličky přítomny, považuje za kompletní.

 

Horní stoličky jsou ukotveny třemi kořeny, dolní dvěma. V horní čelisti směřují dva kořeny vestibulárně a jeden orálně. V dolní čelisti jsou kořeny umístěny mesio-distálně (rovnoběžně se zubním obloukem). Počet, umístění a tvar kořenů třetích molárů je velmi variabilní. Tyto zuby, které svým majitelům občas znepříjemňují život, se nazývají zuby moudrosti, protože prořezávají až v dospělosti.

MDDr. Ing. Lukáš Kaloš

Vystudoval jsem obor Zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kam jsem nastoupil už jako inženýr s praxí ve Škoda Auto, takže už jsem měl jasno, proč chci na medicíně studovat stomatologii.

Po ukončení studia jsem pracoval na stomatochirurgickém pracovišti. S kolegou jsme pak v roce 2013 založili společnou ordinaci s pobočkami v Praze a severních Čechách. V současné době mám v Praze vlastní ordinaci AXION Dental Dock, kde pracuji se stabilním týmem skvělých zubařů, hygienistek, sester i recepčních.
Chcete dostávat emailové novinky?