D

Dentální hygienistka

Dentální hygienistka provádí instruktáž a dokonalé odstranění zubního kamene a plaku v dutině ústní. Její činnost je dozorována zubním lékařem a její návštěva je nezbytnou součástí stomatologické péče.

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA

V České republice je dentální hygienistka absolventka oboru Diplomovaná dentální hygienistka, připravená pro činnost vyššího zdravotnického pracovníka s vyšším odborným vzděláním v oblasti léčebné péče jako člen stomatologického týmu se stanovenou působností.

Osobnost dentální hygienistky se musí vyznačovat psychickou a sociální zralostí, manuální zručností, schopností empatie a asertivního chování, schopností respektovat práva pacientů a jednat podle etických norem, schopností využívat nové poznatky z preventivní stomatologie a aplikovat je přímo v praxi.

Dentální hygienistka má být schopna samostatně provádět podle potřeb svých pacientů a pod přímým nebo nepřímým vedením stomatologa následující činnosti:

  • podílet se na vstupním i kontrolním vyšetření dutiny ústní získáním anamnestických údajů, vyšetřením některých speciálních indexů, zhotovením intraorálních RTG snímků, respektive provedením otisků chrupu nebo odběrem slin,
  • provádět odborné čištění chrupu, včetně odstraňování zubního kamene a lokálního dráždění,
  • provádět ošetření citlivého dentinu a místní fluoridaci, provádět s pacientem nácvik správné techniky udržování ústní hygieny a kontrolovat její účinnost, provádět individuální i kolektivní zdravotně výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu,
  • dodržovat zásady bezpečné práce a zásady hygieny při práci ve stomatologické ordinaci.

LÉKAŘ ZA DENTÁLNÍ HYGIENISTKU ODPOVÍDÁ

Praktické provádění léčebných a preventivních výkonů je vždy vázáno na předchozí vyšetření pacienta stomatologem, který indikuje dílčí výkony a za indikace odpovídá. Přímé vedení dentální hygienistky znamená, že stomatolog je ve zdravotnickém zařízení osobně přítomen, u nepřímého dozoru nemusí být lékař přítomen, ale odpovídá za práci dentální hygienistky, která pracuje podle jeho pokynů.

 

Dentální hygienistka však nesmí provádět výkony vyhrazené stomatologovi a všeobecné sestře, zejména nesmí:
indikovat pacientům celkově působící léky ani měnit jejich dávkování,
preparovat tvrdé zubní tkáně, používat chirurgické nástroje s výjimkou parodontologických kyret a scalerů, odebírat krev a aplikovat léky parenterálně.

 

HLAVNÍM ÚKOLEM DENTÁLNÍ HYGIENISTKY

Hlavním úkolem dentální hygienistky je především motivovat pacienta k pravidelné a systematické péči o ústní hygienu, provádět instruktáž o správné technice čištění chrupu a masáži dásní. Technicky nejnáročnější činností dentální hygienistiky je od straňování supragingiválního zubního kamene i subgingivální kyretáž a vyhlazování kořene zubů. Základním principem její práce však musí zůstat odborná podřízenost stomatologovi, který vždy indikuje její pracovní úkony a je za ně pacientovi i právně odpovědný.

 

Učební plán tříleté odborné výuky dentální hygienistky je náročný a zahrnuje výuku základů všeobecné medicíny, obecné hygieny a podrobné seznámení s jednotlivými stomatologickými disciplínami.

 

VÝUKA DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK

Velmi podrobně je probírána problematika preventivní stomatologie a orální hygieny, které tvoří také hlavní náplň praktických cvičení. Výuka zahrnuje teoretické základy i praktické procvičování komunikativních schopností, rétoriky, péče o parodontologické nástroje, jejich ostření, dále základy výpočetní techniky a informatiky, základy fotografování a zhotovení fotodokumentace pacienta, výuku první pomoci. Výuka dentální hygienistky byla v České republice zahájena v roce 1996. Dentální hygienistky jsou v současné době školeny a vykonávají svou profesi ve více než 20 státech světa.

 

Chcete dostávat emailové novinky?