D

Děti a první návštěva u zubaře

Každé dítě by mělo chodit na preventivní prohlídky u praktického a zubního lékaře. Návštěvy lékařů bývají pro děti mnohdy spojovány se strachem a obavami. Často se na tom mohou podílet nesprávné postupy ze strany rodičů i ošetřujícího personálu. Rodiče by měli svého potomka vhodně připravit, aby dítě prohlídku a ošetření zvládlo. V tomto článku najdete rady, jak na to.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA ZUBNÍHO LÉKAŘE

Všechno je jednou poprvé. I co se týče zubního lékařství. První prořezaný zub, první čištění zubů, první zubní kartáček a v neposlední řadě první návštěva zubního lékaře. Ta zpravidla probíhá ve formě prohlídky v půl roce života, kdy se začínají dětem prořezávat dočasné zuby. Aby se z první prohlídky nestal traumatizující zážitek, který si dítě zapamatuje na celý život, je nutné dítě i sebe na vyšetření u zubaře připravit. Možná se ptáte, proč i sebe? Mezi potomkem a rodičem je do tří až čtyř let věku dítěte silná emocionální vazba. Pokud dítě vycítí, že je jeho doprovod u zubaře nervózní a má strach, tyto negativní emoce se zpravidla přenesou i na něj a ztěžují pozdější vyšetření a ošetření. Domácí psychická příprava dítěte se tak nesetká s žádoucím efektem.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA DÍTĚTE

Dítě v půl roce života nemá dostatečné rozumové schopnosti na to, aby se u něj dalo efektivně použít vysvětlování. Proto je dobré jej s návštěvou zubního lékaře seznamovat prostřednictvím hry. Při čištění zubů gázou nebo prstovým kartáčkem by měla být pokud možno veselá atmosféra a dítě by mělo mít hygienu dutiny ústní spojenou s příjemnými pocity.

 

V ČEKÁRNĚ

Před první zubní prohlídkou by mělo být dítě dobře vyspané, najezené a pokud možno v dobré náladě. Ne vždy ale lze tyto podmínky dodržet. Čas strávený v čekárně by měl být strávený hraním. Dnes jsou již v mnoha čekárnách obrazovky s různými programy nebo hrací koutek. Oboje odvede pozornost dítěte a zabaví jej. To potom není zbytečně rozmrzelé z čekání a snáze tak snese případný stres související se zubní prohlídkou. Čekárna by měla být z psychologického hlediska vymalovaná teplými barvami, dobře působí dětské kresby na zdech. Důležitá je zvuková izolace ordinace.

 

V ORDINACI

Prostředí ordinace zubního lékaře by mělo být příjemné, lékař by se měl dítěti i jeho rodičům věnovat a snažit se získat si důvěru malého pacienta. Dobré je, pokud dítě vidí, jak probíhá bezproblémová zubní prohlídka. Například u staršího sourozence, který je objednaný na stejný termín. Rodič mezitím drží dítě, které je poprvé v ordinaci, v náručí, mluví na něj a ukazuje mu, co se děje okolo jeho staršího sourozence. Následuje usazení do stomatologického křesla spolu s rodičem. Doktor dítě většinou na křesle povozí, ukáže mu vyšetřovací nástroje a pokud možno zběžně prohlédne dítěti dutinu ústní. Malý pacient napoprvé ne vždy ústa otevře. Vynucovat si otevření jeho úst násilím by znamenalo vznik stresové situace, spojení si prohlídky s negativními emocemi a možný vznik strachu ze zubního ošetření

 

NÁVŠTĚVA ZUBAŘE A VĚTŠÍ DĚTI

Svým způsobem je každá návštěva u zubního lékaře první. Pokud je například dítěti poprvé ošetřován zub kvůli kazu, je to pro něj nová situace. I větší děti je tedy nutno před návštěvou zubního lékaře psychicky připravovat. V závislosti na věku a rozumových schopnostech je možné si doma o návštěvě zubního lékaře popovídat, hrát si na zubaře nebo slíbit dítěti odměnu v případě zvládnutí ošetření. Rozhodně není správné dítě strašit. Pokud víte, že dítě čeká bolestivý zákrok, není dobré říkat, že jej žádná bolest rozhodně nečeká. Dítě by mělo být na případnou bolest připraveno, aby ji snáze zvládlo. V případě neošetřitelnosti dítěte přichází na řadu prostředky psychoterapeutické a farmakologické.

 

PREVENCE A HYGIENA

V ideálním případě by dítě chodilo každý půlrok na preventivní prohlídku. Bez vrtání, plombování a trhání zubů kvůli kazu, protože tyhle zákroky by nebyly nutné. Díky kvalitní a pravidelné hygieně dutiny ústní by totiž žádné kazy nevznikly. V dnešní době jsou tyhle případy ale bohužel zatím spíše výjimečné, přestože jich lze docílit. Je na každém rodiči, jak se k prevenci zubního kazu a hygieny dutiny ústní svého potomka postaví.

MDDr. Radana Janovská

Chcete dostávat emailové novinky?