E

Endodoncie – ošetření zubních kanálků

Endodoncie se zabývá ošetřením zubních kanálků ve kterých probíhá zubní dřeň. Vyžaduje především velmi zodpovědný přístup lékaře. Postižení zubní dřeně je často bolestivé a stává se neodkladným důvodem k návštěvě stomatologa. Jak ošetření zubních kanálků probíhá? Jaká rizika sebou přináší? Kolik stojí záchrana zubu?

OŠETŘENÍ ZUBNÍCH KANÁLKŮ

Endodoncie se zabývá ošetřováním zubních kanálků u zubů u kterých došlo následkem pokročilého zubního kazu k destrukci zubní korunky (viditelná část zubu v ústech). Uvnitř každého zubu se nachází zubní dřeň – pulpa, tvořená cévami a nervy. Bohužel i relativně malé poškození často vede k jejím nezvratným změnám, zánětu a následnému odumření zubní dřeně. Nejčastějšími příčinami takového poškození jsou bakteriální infekce šířící se z hlubokého kazu, podráždění rozsáhlou preparací a vysušením (např. při okorunkování zubu), úrazy zubů a další.

JAK SE ZÁNĚT ZUBNÍ DŘENĚ PROJEVÍ?

Indikací k ošetření zubních kanálků je akutní zánět zubní dřeně doprovázený prudkou bolestí. Je rozhodně chybou čekat s návštěvou stomatologa až na tento neodkladný důvod – životnost zubu je v tomto okamžiku již ztracena. Ideální je odhalit přítomný zubní kaz při preventivní kontrole a včas jej ošetřit. Zánět postupně zachvacuje celou zubní dřeň, až dojde k jejímu úplnému odumření. Bakterie, které osídlily vnitřek zubu, produkují velké množství jedů, jejichž šíření do okolí zubu způsobuje zánět přiléhající kosti. Protože se celý proces nemusí projevit bolestí, mnohdy probíhá velmi dlouho. Výsledkem takového chronického zánětu je „rozpuštění“ kosti, nejčastěji v okolí hrotu kořene. Tento prostor je vyplněný vazivem, jizvou, vzniká lidově „váček“.

 

ENDODONCIE – CO NÁS ČEKÁ PŘI OŠETŘENÍ ZUBNÍCH KANÁLKŮ?

Cílem endodontického ošetření je ve všech případech odstranění poškozené, infikované nebo mrtvé zubní dřeně.

  • dezinfekce vnitřku zubu.
  • opracování kořenových kanálků zaplnění kanálků kořenovou výplní.
  • V některých situacích je nutné provést endodontické ošetření i u zubů zdravých, např. z protetických důvodů.

 

JAK MÁ SPRÁVNÉ OŠETŘENÍ ZUBNÍCH KANÁLKŮ PROBÍHAT?

Endodoncie – ošetření kořenových kanálků. Moderní endodontické ošetření je velmi náročnou disciplínou. Nezbytné je nejenom rozsáhlé přístrojové vybavení, používání kvalitních nástrojů a materiálů, ale především maximální preciznost. Více než u jiných disciplín stomatologie se zde nevyplatí spěch a tak může být ošetření např. vícekořenových zubů (stoličky) časově velmi náročné (až 3–4 hodiny!). Má-li být ošetřen zubní kanálek v celém rozsahu, je třeba u daného zubu vždy zjistit délku jeho kořene. Proto se zhotovuje rentgenový snímek, tzv. měřící snímek se zavedenými endodontickými nástroji. Někdy je nutné snímek pořídit opakovaně, než se podaří definitivní hodnoty určit. Jinou metodou ke zjištění délky kořenových kanálků je měření speciálním přístrojem – apexlokátorem.

 

Kofferdam

Protože smyslem endodoncie je především odstranění, resp. zabránění infekce kořenového systému, je nezbytné během ošetřování zamezit kontaminaci zubu slinou. Tento účel nejlépe splňuje pomůcka zvaná kofferdam, která ošetřovaný zub izoluje od okolí. Ze stejného důvodu je zásadní vyvarovat se ponechání „otevřeného“ zubu, kdykoli je to jen trochu možné. Otevření sice vede k úlevě od bolesti, ale zároveň dochází k osídlení kořene bakteriemi ze sliny. Riziko selhání endodontického ošetření se pak neúměrně zvýší.

 

Vlastní ošetření zubních kanálků

Samotné opracování kořenových kanálků se provádí ručně nebo strojově. Cílem je rozšířit kanálky tak, aby uvnitř nezůstaly zbytky infikovaných tkání a aby bylo možné prostor zaplnit kořenovou výplní. Po dokončení ošetření zhotovíme kontrolní rentgenový snímek, abychom se přesvědčili, zda jsou kořenové kanálky správně zaplněné. Nedostatečná kořenová výplň totiž umožňuje přežívání bakterií uvnitř kořene, které může vést k poškození okolní kosti a vzniku „váčku“.

 

ENDODONCIE, RESEKCE NEBO EXTRAKCE?

Zánět kosti kolem kořene zubu a tvorba „váčků“ byly dříve častým důvodem k resekci kořenového hrotu nebo dokonce k extrakci zubu. Dnes není pochyb o tom, že ve většině případů dojde k úplnému zahojení a vymizení „váčku“ tehdy, je-li odstraněna příčina zánětu, tzn. pokud je dokonale provedeno endodontické ošetření. Endodoncie je základním ošetřením, které má být provedeno na prvním místě. Pokud je provedeno správně, existuje veliká šance na trvalé zhojení „váčků“. Resekce kořenového hrotu je chirurgický zákrok, při kterém se odstraní „váček“ samotný a ta část hrotu kořene, ve které se nepodařilo správně provést endodontické ošetření. Extrakce – vytržení zubu je posledním řešením, pokud selhaly všechny předcházející pokusy o odstranění příčiny zánětu. V určitých velmi výjimečných případech, pokud je z jiného důvodu prognóza zubu špatná, se přistupuje k extrakci rovnou.

MDDr. Jakub Šulta

Chcete dostávat emailové novinky?