Photo 164076213 © Vlad Salikhov | Dreamstime.com
E

Endodontické ošetření

Každý zub je primárně živý orgán. O životě zubu rozhoduje zdravá zubní dřeň v jeho nitru. V optimálním případě vše funguje, jak má a my o zubech prakticky nevíme. V případě nevratného poškození zubní dřeně je potřeba zvolit vhodnou terapii. Endodoncie v sobě nese ošetření vnitřního prostředí zubu s cílem odstranit infekci a zub zakonzervovat. Úspěšnost této metody rozhoduje o dalším setrvání zubu v ústech.

Nervově cévní svazek, zubní dřeň, není u dospělého člověka schopný regenerovat. Pokud je vážně poškozen, zub odumírá. U dětí a mladistvých je v určitých případech možné provádět ošetření přímo zubní dřeně se zachováním vitality zubu.

Zubní lékař je takový vícebojař a endodoncie spadá mezi nejnáročnější disciplíny. K ošetření je potřeba hodně času a trpělivosti, zvětšovací optika a technické vybavení ordinace. 

Náročnost ošetření předurčuje anatomie zubu. Představte si jeskyní systém, který je potřeba otevřít, najít veškeré chodbičky, opracovat je a vyplnit. 

Kdy je třeba endodontické ošetření podstoupit?

 • Zubní dřeň je v zánětu, trpíte-li pulpitidou
 • Zubní dřeň již odumřela, trpíte-li periodontitidou
 • Ošetření zubního kazu blízkého dřeni, kdy se lékař při odvrtávání kazu „propadne do dřeňové dutiny“
 • Komplikovaná zlomenina zubní korunky, zasahující zubní dřeň
 • Protetické důvody (pro zhotovení vhodného ošetření korunkou či můstkem není možné zachovat vitalitu zubu)

Postup ošetření

 • Místní injekční znecitlivění
 • Nasazení kofferdamu
 • Trepanace zubu: Lékař odvrtá kousací plošku zubu až do dřeňové dutiny a snese celý její strop. Odstraní zbytky dřeně.
 • Nalezení všech kořenových kanálků: Kořeny v sobě ukrývají různý počet kanálků, které je potřeba všechny najít.
 • Opracování kanálků: Pomocí přístrojů k endometrii (apexlokátor) či rentgenovým snímkem určí lékař přesnou pracovní délku kanálku. Speciálními nástroji kanálek opracuje do požadovaného tvaru.
 • Dezinfekce kanálků: Mechanické opracovávání doplní chemická dezinfekce účinnými roztoky.
 • Zaplnění kanálků: Když je lékař spokojený, vše našel, opracoval a vydezinfikoval, přistoupí k plnění. Kanálky se plní gumovou hmotou gutaperča doplněnou speciální těsnící pastou (sealer).
 • Kontrolní RTG: Výsledek je zkontrolován rentgenovým snímkem.

Ani endodoncie se neobejde bez komplikací! Po ošetření se může dostavit bolest v okolí kořenů nebo citlivost na skus, ale vše by mělo časem odeznít. Vzácně se může objevit zvýšená teplota a otok. Při nepříznivé anatomii kanálků může dojít k oddělení nástroje v kořeni či k jeho provrtání. U velmi oslabených kořenů někdy dojde až k jejich rozlomení. Některé komplikace mohou vést až ke ztrátě zubu.

Endodonticky ošetřený zub je oslabený, přišel o své dentinové jádro a obecně mrtvé zuby jsou křehčí. Hrozí zde riziko rozlomení. Zub je důležité následně adekvátně zpevnit například čepem a korunkou.

 

Úspěšné endodontického ošetření udělá velkou radost. Lékař je spokojen se svojí prací a pacientovi bude zub ještě dlouho sloužit.

MDDr. Kateřina Podušková

Jsem zubní lékařka a také maminka. Studovala jsem na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zubní lékařství je zároveň mým koníčkem a ke své práci cítím velkou pokoru a zodpovědnost. Velmi mě potěší, pokud Vám naše články přijdou k užitku a trochu přiblíží svět stomatologie.
Více informací
Chcete dostávat emailové novinky?