E

Extrakce zubu

Extrakce zubu, laicky vytržení, je pro mnohé děsivou a psychicky traumatizující představou. Ten, kdo již jednou zaslechl větu „Ten zub musí pryč“, pocítil náhlý vzestup adrenalinu a strachu. Ačkoli je extrakce zubu nejčastější stomatochirurgický výkon, pro řadu z nás zůstává velkým strašákem.

EXTRAKCE ZUBU

Extrakce zubu je běžný stomatochirurgický výkon, který je prováděn zpravidla ambulantně a v místním znecitlivění. V některých případech je nutné pacienta hospitalizovat, nejčastěji pro jeho špatný zdravotní stav nebo užívané léky. Před samotným výkonem je vhodné se dostatečně najíst a vzít si všechny léky, které trvale užíváte, pokud lékař nenařídil jinak, v den výkonu požádat o uvolnění z práce a vyhýbat se fyzické zátěži. Více o přípravě na extrakci zubu. Běžná extrakce je jednoduchý chirurgický výkon, který zvládá již řada studentů lékařských fakult, nelze však vyloučit nejrůznější komplikace z různých příčin. Nejlepší prevencí je pečlivá anamnéza, znalost celkového zdravotního stavu a zkušenost lékaře.

ANAMNÉZA

Před zahájením extrakce se lékař zajímá o Váš celkový stav, závažná celková onemocnění (ischemická choroba srdeční, hypertenze, neuropatie, diabetes mellitus, hepatopatie, hemokoagulační poruchy, maligní tumory) a způsob jejich léčby. Důležitá je znalost aktuálně užívaných léků a případných alergii. Znalost celkového zdravotního stavu pacienta pomůže předejít řadě komplikací, které mohou nastat během injekční anestezie i chirurgického výkonu. V případě nejasností nebo špatné informovanosti lékaře o Vašem zdravotním stavu může lékař z plánovaného zákroku upustit do doby, než získá potřebné informace od Vašeho praktického nebo odborného lékaře. Lékaři byste měli sdělit event. komplikace, které nastaly při předchozích ošetřeních (mdloba, krvácení po výkonu). Pokud se lékař nebude o Váš zdravotní stav zajímat, potřebné informace mu sdělte.

 

INDIKACE K EXTRAKCI ZUBU

Indikace je v medicíně platný důvod pro zahájení výkonu, v našem případě extrakce zubu. Důvodů je hned několik, vždy však záleží na zvážení ošetřujícího lékaře, zdali je zub vhodné extrahovat či nikoli. Mezi ně patří pokročilé onemocnění parodontu, destrukce zubu kazem, onemocnění zubní dřeně bez možnosti řádného endodontického ošetření, vícekořenové zuby, které jsou příčinou kolemčelistního zánětu, semiretinované (částečně prořezané) zuby bez možnosti spontánní erupce, dystopicky (uložení zubu na nesprávném místě) uložené zuby traumatizující sliznici, ortodontické indikace, protetické indikace a sanace fokální infekce.

 

KONTRAINDIKACE K EXTRAKCI ZUBU

Kontraindikace je v medicíně důvod, který nám zamezuje provést výkon. Výkon neprovádíme v akutní fázi závažných celkových onemocnění (hemoblastóza, agranulocytóza, špatně léčená onemocnění srdce). Kontraindikací je také akutní ulcerózní gingivitis nebo vážné infekční choroby v akutním stadiu. Zvláštní přípravy je třeba u pacientů s dekompenzovaným diabetem. Rovněž pacienti s hemoragickými diatézami nebo nemocní léčení kumarinovými preparáty (antikoagulační léčba) vyžadují zpravidla předextrakční přípravu. Souhlas specialisty s extrakcí zubu je třeba si vyžádat u pacientů s chionickými hemoblastózami, u nemocných léčených cytostatiky a u imunosuprimovaných pacientu po orgánových transplantacích. Pokud se v některé z výše uvedených skupin nacházíte, informujte Vašeho ošetřujícího lékaře.

 

PRŮBĚH EXTRAKCE

Před zahájením extrakce zubu nejprve lékař aplikuje místní anestezii, která zaručí bezbolestný průběh výkonu. Před vpichem je možné místo znecitlivět povrchovým anestetikem, pacient poté necítí ani proniknutí jehly sliznicí. Během extrakce byste neměli cítit žádnou ostrou bolest, pouze dotyk a někdy i lehce nepříjemný tlak. Existuje řada postupů, jak nejlépe zub extrahovat. Do velké míry je postup podmíněn stavem zubu a okolních tkání. Viklavé parodontální zuby je možné vytáhnout bez vyvíjení přílišného tlaku a přípravy tzv. prsty. Naopak zdravé, ale špatně uložené třetí moláry („osmičky“) vyžadují delší přípravu a samotná extrakce může trvat i hodinu. Jakmile je zub vybaven z lůžka, lékař rozhodne o dalším průběhu léčby. Někdy je vhodné ránu ponechat „tak, jak je“, jindy volíme stlačení rány, resp. lůžka prsty. Pokud je riziko poextrakčního krvácení, tak se lůžko zašije a vyplní speciálním materiálem.

 

PO EXTRAKCI ZUBU

Anestezie účinkuje po výkonu zhruba ještě 2–3 hodiny, během kterých je vhodné nejíst a případně nepít teplé nápoje. Citlivost sliznice je narušená a jednoduše by mohlo dojít k přikusování sliznice nebo jejímu popálení. Pro zmírnění bolesti můžete ledovat tvář pomocí obkladů a užívat analgetika. Důležité je z rány po operaci nic nevysávat a ránu nevyplachovat. Výplachy úst jakýmikoliv bylinnými či chemickými přípravky nejsou vhodné. Pokud je to alespoň trochu možné, několik hodin po extrakci nekuřte a vyvarujte se fyzické zátěži.

 

KOMPLIKACE EXTRAKCE ZUBŮ

Komplikace extrakce mohou vzniknout během výkonu nebo v odstupu několika hodin či dní po výkonu. Částečné nebo úplné odlomení korunky extrahovaného zubu patří k nejčastějším komplikacím během výkonu. Kořen či kořeny zubu poté nelze vytáhnout klasickou cestou. V tom případě je mnohdy potřeba kořen zubu vybavit chirurgicky, což znamená obnažit a snést kost nad příslušným zubem. Zpravidla jde o zuby více nebo méně destruované zubním kazem nebo poškozené úrazem. Dále může dojít k poškození okolních zubů, dásně, zlomení horní či dolní čelisti nebo jejich částí.

V horní čelisti nezřídka může dojít při extrakci postranních zubů k otevření komunikace mezi dutinou ústní a nosní. Této komplikaci říkáme oroantrální komunikace, která většinou bývá důsledkem komplikovaného extrakčního mechanizmu. Takovouto komplikaci řešíme „přetažením″ okolních měkkých tkání přes tuto tzv. oroantrální komunikaci. Aby nedošlo k poruchám hojení, je pacientovi na dobu jednoho týdne zakázáno smrkat a zpravidla bývají nasazena antibiotika, aby se předešlo možným zánětlivým komplikacím.

 

Mezi poextrakční komplikace, které se objevují v horizontů hodin až dnů, patří krvácení. To vzniká nejčastěji z důvodu poranění kosti či okolních tkání a dále u pacientů se zhoršenou srážlivostí krve nebo užívajících antikoagulační léčbu. V neposlední řadě je častou komplikací extrakce dolních stoliček (až 30 %) zánět lůžka neboli alveolitida. Tento bolestivý stav v místě extrahovaného zubu nelze utišit analgetiky a je potřeba navštívit lékaře.

MDDr. Jakub Šulta

Chcete dostávat emailové novinky?