F

Fixní zubní náhrady

Ztráta zubů nemusí být spojována pouze s vysokým věkem. Stačí hluboký kaz nebo úraz a rázem, nehledě na to, jestli Vám je 15, 20 či 30, se pojem „protéza“ týká i Vás. Podívejme se v tomto článku na problematiku fixních zubních náhrad, které bezesporu patří k tomu nejlepšímu řešení, co protetická stomatologie nabízí.

 

Kompletní chrup s neporušenými zubními oblouky je důležitý pro celkovou funkci žvýkacího systému. V neposlední řadě pak hraje důležitou roli i po stránce estetické a fonační, kdy zajišťuje jedinci jakýsi sociálně-společenský kredit.

JAKÉ DRUHY FIXNÍCH ZUBNÍCH NÁHRAD ZNÁME?

Fixní zubní náhrady jsou takové náhrady, které jsou pevně nasazeny neboli přesněji řečeno nalepeny (nacementovány) na zubech, kořenech nebo zubních implantátech. Do této skupiny patří velká řada náhrad, které však lze shrnout do dvou základních skupin.

 

FIXNÍ NÁHRADY DĚLÍME NA:

Korunkové náhrady

Doplňují částečně poškozenou pacientovu vlastní korunku zubu nebo nahrazují celou korunku. Do této skupiny patří:

  • estetické fazety,
  • inlaye, onlaye, overlaye,
  • částečné korunky,
  • čepové korunky,
  • korunky,
  • kořenové nástavby,

 

Můstkové náhrady

Díky můstkovým náhradám je možné doplnit defekty vzniklé ztrátou jednoho či více zubů. Ty se konstrukčně skládají z výše uvedených korunkových náhrad a tzv. mezičlenů, které nahrazují chybějící zub, kdy vše je spojeno do jednoho bloku.

PROČ JE NUTNÉ NEPODCEŇOVAT ZTRÁTU UŽ JEDNOHO ZUBU?

Význam fixních náhrad jsme ve stručnosti popsali ve dvou větách o pár řádků výše. Pojďme se však k němu vrátit. O estetickém a fonačním hledisku není nutné se více rozepisovat a postačí jen to, co již bylo zmíněno. Co stojí za podrobnější vysvětlení, je snaha o zachování funkce žvýkacího systému.

 

Ztráta jednoho či více zubů narušuje celistvost zubního oblouku. To má za následek negativní důsledky pro zbývající zuby (jejich závěsný aparát), kost, která zuby obklopuje, a také pro čelistní kloub.

 

Už při ztrátě jediného zubu dochází k adaptačním a kompenzačním mechanizmům. Tyto mechanizmy se uplatňují nejdříve na zubech sousedících se ztraceným zubem a na zubech kousajících na ztracený zub v protilehlé čelisti. Postupem času postihují i zuby vzdálené od defektu.

 

Adaptační a kompenzační mechanizmy zahrnují zejména:

  • posun a sklon sousedních zubů do mezery,
  • posun protějšího zubu do mezery – vznik tzv. zámkového skusu,
  • přetížení zubů žvýkacím tlakem.

 

FIXNÍ ZUBNÍ NÁHRADY – PRO A PROTI

Výhody fixních náhrad vycházejí z faktu, že jelikož je náhrada pevně připevněna na jednotlivé zuby, přinášejí pacientovi větší komfort při užívání než náhrady snímatelné. Navíc se zcela zamezí „trapné“ situaci, kdy by mohl být pacient přistižen bez zubů. Fixními náhradami dokážeme věrně napodobit původní uspořádání a vzhled zubů, čímž pacient unikne pozornosti okolí, které si při dokonalém protetickém ošetření změny nemusí ani všimnout. V neposlední řadě je to pak obnovení funkce původně defektního chrupu, kterým zachováme dentální přenos žvýkacího tlaku. Právě onen dentální přenos žvýkacího tlaku je z protetického hlediska nejvíce ceněn, jelikož využívá struktur, jež byly k této úloze od přírody předurčeny.

 

Mají ovšem i své nevýhody. Týkají se zejména hygieny. Čištění fixních náhrad je složitější, zejména u můstkových konstrukcí, než je tomu tak u náhrad snímacích. Většina pacientů se mylně domnívá, že fixní náhrada je tak dokonalá, že nějakou zvláštní péči nevyžaduje. Opak je však pravdou.

MDDr. Lucie Václavková

Chcete dostávat emailové novinky?